vangoghdag660

U wilt lid worden van de VVP?

U wilt de VVP steunen?

Dat kan!

U kunt kiezen uit twee opties:

  • U kunt lid worden van de vereniging. Dat kan plaatselijk, provinciaal of landelijk. De contributie voor een landelijk lidmaatschap bedraagt in 2017 en 2018 € 50,00 per jaar. U ontvangt vier keer per jaar ons blad VrijZinnig en wordt op de hoogte gehouden van vrijzinnige activiteiten. U kunt zich aanmelden via e-mail of per telefoon (030-8801497).

  • U kunt donateur van de VVP worden voor minimaal € 25 per jaar. U verbindt zich dan op een lossere manier aan de vereniging. Via nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Uw giften aan de VVP zijn vanwege onze ANBI-status aftrekbaar voor de belasting. U ontvangt twee maal per jaar een mailing van ons met het verzoek een vrijwillge bijdrage te doen via ons Werkfonds. U kunt zich aanmelden via e-mail of per telefoon (030-8801497).

Werkfonds

Het Werkfonds is een vrijwillige geldstroom - naast de verplichte  contributie van leden - die het ondermeer mogelijk maakt om de landelijke inhoudelijke dienstverlening in stand te houden.

Alle leden van plaatselijke en provinciale verenigingen krijgen twee maal per jaar een verzoek om een vrijwillige financiële bijdrage te geven. Daarbij ontvangen zij dan een Nieuwsbrief waarin wordt uitgelegd wat de stand van zaken binnen de vereniging is en welke projecten er op stapel staan.

Wij werken aan verbreding van het fonds door ook landelijk VVP sympathisanten te werven en een bijdrage te vragen. Mocht ook u de vrijzinnigheid een warm hart toedragen, dan kunt u ons steunen door een bedrag over te maken naar rekeningnummer: NL78 INGB 0000 4809 00 t.n.v. Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland, Utrecht.

Wilt u meer informatie over de VVP? Lees dan onze informatiebrochure 'Onderdak geven aan de grote vragen van het leven'