Noord-Holland

Event Noord-Holland in opschudding

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten nodigt u hierbij van harte uit voor een ontmoeting op zaterdag 1 september in het Foreestenhuis te Hoorn.
Hoe staan we vandaag in het leven? En wat moet er nu opgeschud worden? Zijn het misschien onze vastgeroeste ideeën over vrijzinnigheid? Ons motto is: denk na over je eigen levensovertuiging! Maar hoe bepaal je nu je eigen koers in de wondere wereld van de zingeving van vandaag?

Al een aantal keer hebben we u bericht over ons event op 1 september. De enigszins pretentieuze titel van de dag luidt: Noord-Holland in opschudding! We willen graag het gesprek aangaan met wat ons bindt en boeit en raakt vanuit ons vrijzinnig perspectief. Wat vinden wij zinnige antwoorden op onze levensvragen?

Als VVP Noord-Holland willen we graag met anderen in gesprek gaan over dit onderwerp. Daarom hebben we het Foreestenhuis Hoorn als locatie gekozen. Met de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente aldaar werken we bijvoorbeeld al jaren uitstekend samen in het organiseren van allerlei activiteiten rond levensbeschouwelijk thema’s.
Uiteraard zou het ook mooi zijn dat andere mensen (vanuit andere richtingen misschien) meedoen in ons gesprek. Dus weet u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring die geïnteresseerd is in het nadenken over de eigen levensbeschouwing, nodig die persoon dan uit om mee te gaan naar dit event in Hoorn!
Om met elkaar in gesprek te gaan over onze levensbeschouwing schakelen we hulp in. Hulp in de vorm van een heuse kieswijzer levensbeschouwing. Bij de verkiezingen zijn ze tegenwoordig mateloos populair: de kieswijzers. Het kan je helpen om niet te verdwalen in het woud van mogelijkheden en meningen. Wat vind je zelf belangrijk en waar ga je voor? André Droogers schreef er een boek over onder de titel: ‘Kieswijzer levensbeschouwing’ en met hem en zijn boek gaan we aan de slag om zo op een speelse manier het gesprek te openen!
En wanneer komen de meeste goede gesprekken nu het beste op gang? Tijdens het eten! Daarom vormen lekker eten, mooie muziek en een goed gesprek de hoofdingrediënten van deze dag. Met u erbij wordt het een gezellige, sfeervolle en inspirerende dag!
Geef u dus snel op en kom op 1 september naar Hoorn.
Met een hartelijke groet namens de voorbereidingscommissie:

Henri Frölich (predikant VVP Noord-Holland)
Conna Wardenaar (voorzitter bestuur VVP Noord-Holland)
Henk Broer (lid bestuur VVP Noord-Holland)

Programma:
10.30 u. deur open
11.00 u. Welkom met koffie en muziek van Zangkasteel
11.15 u. Inleiding André Droogers
11.45 u. Eerste gang Koffietafel
Aan de slag met de kieswijzer
Zangkasteel
12.15 u. Tweede gang Koffietafel
Kieswijzer
Gesprek
Zangkasteel
12.45 u. Derde gang Koffietafel
Kieswijzer
Gesprek
Zangkasteel
13.15 u. Vierde gang Koffietafel
kieswijzer
Gesprek
Zangkasteel
13.45 u Vijfde gang Koffietafel
Kieswijzer
Gesprek
Zangkasteel
14.15 u. Samenvatting plenair
14.45 u. Zangkasteel
15.00 u. Sluiting

André Droogers: is emeritus hoogleraar culturele antropologie in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie (VU) en als vriend is hij actief in de Doopsgezinde Gemeente Zeist. In 2017 verscheen zijn boek 'Kieswijzer levensbeschouwing' (2017, AUP) Eerder publiceerde hij ‘Zingeving als spel’ (2010), ‘God 3.0’ (2014), ‘Religion at play’ (2014) en ‘Boodschap aan elkaar’ (2016). En half oktober komt zijn nieuwe boek uit: een essay met als titel ‘Speltherapie voor verward Nederland: Omgaan met nationaliteit en diversiteit’.


Zangkasteel: ‘VIER STEMMEN, ÉÉN GELUID’, Zangkasteel is een a capella formatie van vier jonge musici: Violet Brüggen (sopraan), Stella Brüggen (alt), Milan Faas (tenor) en Arend de Jonge (bas). Samen vormen ze Zangkasteel, een kwartet dat zich richt op close harmony zang van onder andere The King’s Singers, The Beatles en hedendaagse muziek.

Datum: zaterdag 1 september 2018
Kosten: 15 euro (De dag is inclusief een uitgebreid lunch buffet!)
Opgave voor 15 augustus: per mail ahfrolich@gmail.com of telefonisch: 06 24841692
Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621 BR Hoorn

Deel dit