Noord-Holland

ANBI-GEGEVENS

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland (ANBI)
De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) in Noord-Holland als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor contributies, donaties en giften aan de VVP bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, die in opdracht van de Belastingdienst moeten worden gepubliceerd.

Naam en gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland

RSIN: 810210022

Postadres
Wielewaal 38
1965ED Heemskerk

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel: het vrijzinnige gedachtegoed in de Protestantse Kerk in Nederland te handhaven of te versterken.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Klik hier voor het beleidsplan op hoofdlijnen

Bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2018 uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier algemene bestuursleden.

Beloningsbeleid
Bestuurders zijn onbezoldigd. Zij kunnen gemaakte kosten in rekening brengen. De vereniging heeft een medewerker in vaste dienst. Deze wordt gehonoreerd overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Activiteitenverslag

Klik hier voor het activiteitenverslag

Financiële verantwoording

Klik hier voor de staat van baten en lasten en de voorgenomen bestedingen