Essay 'Redelijk geloven' van Arne Jonges

Essay 'Redelijk geloven' van Arne Jonges

Geloven geeft te denken en dat denken zal redelijk moeten zijn, zo eindigt dr. Arne Jonges zijn essay ‘Redelijk geloven’.

In de inleiding maakt Jonges zijn verontrusting over de huidige trends de binnen de Protestantse Kerk duidelijk. Een steeds orthodoxere koers met een evangelicale blijmoedigheid. Het Synodestuk voor de najaarsvergadering van 2014 ‘Brandpunten van de verkondiging’ van de hand van Van den Brink en Van der Kooij, ademt geheel die sfeer met als klap op de vuurpijl een pleidooi, zij het prudent met een Latijnse term, voor de toepassing van de leertucht. Vooralsnog heeft de synode het terugverwezen, maar het is niet van de tafel.

In de week tussen kerst en nieuwjaar (2014) was er weer de gebruikelijke welles-nietesdiscussie over het bestaan van God in de Volkskrant In de afgelopen maand werd er een dominee de kansel geweigerd omdat hij het bestaan van Jezus ontkende en inderdaad werd er gesproken door enige PKN functionarissen over de leertucht.

Kortom, Arne Jonges essay is zeer actueel. Er staan een aantal juweeltjes van hoofdstukken in waarin hij onder meer uitlegt dat er waarheden in soorten zijn en schrijft over de verhouding tussen historiciteit en mythe. Arne Jonges levert prachtige citaten aan waar avonden over doorgepraat kan worden. Zoals: ‘je neemt de bijbel letterlijk of je neemt de bijbel serieus’.

De functie van godsgeloof moeten we allemaal lezen, evenals de opmerkingen over verantwoordelijk zijn voor je eigen geloof. En het citaat van Hannah Arendt: ‘we zijn ook verantwoordelijk voor wie we gehoorzamen’, heeft eeuwigheidswaarde. Het is niet allemaal even eenvoudig te lezen, maar het huidige geloofsklimaat geeft veel te denken. Een aanrader voor gesprekskringen en dergelijke.

U kunt het boekje hier downloaden

Deel dit