Kerstbundel 2012

Kerstbundel 2012

Het thema van de Kerstbundel van dit jaar is ‘Lichtdragers’. In de tijd rond Kerst zijn we – meer nog dan anders – op zoek naar licht. Het Kerstverhaal verhaalt een blijde boodschap van (het) Licht in de duisternis.

Maar ook in het gewone leven proberen mensen volop licht te brengen in hun eigen leven en dat van anderen. Wat  verlicht onze levens? Dat kunnen verhalen zijn, muziek of gedichten, maar ook een zelfgemaakte kerstversiering kan ervoor zorgen dat er warmte en licht komt in onze huizen en onze harten. Precies dat is het thema van deze Kerstbundel.

Om het met de woorden van ds. Kim Magnée te zeggen: ‘Telkens als ik de verhalen over Jezus opnieuw lees, te beginnen bij zijn geboorte, dan krijg ik weer de Geest om met nieuwe ogen de wereld in te kijken en daar de grote en kleine tekenen van Gods Rijk in te herkennen. En in dat licht is het misschien juist een zegen om ‘post scriptum’ te leven: wij hebben nu die hele Schrift met al die prachtige teksten en verhalen tot onze beschikking, telkens weer kunnen we ons laten verrassen eninspireren door het Woord. En we hebben al die eeuwen van voortgaande openbaring en verbeelding achter ons: we kunnen putten uit zoveel oude en nieuwe woorden van geloof en verwondering, de gedichten uit deze bundel zijn daar kleine voorbeelden van. En ik hoop en bid dat wij steeds woorden en beelden zullen vinden die ons helpen in onze toekomst Gods toekomst te ontdekken, die ons hoop geven en troosten, die steeds weer het geloof in ons wekken. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel ons begroet!’

Voorkant Kerstbundel hi res

De bundel is dit jaar samengesteld door Kim Magnée – de Berg en Erik Jan Tillema. De prijs bedraagt € 3,50 excl. portokosten en per bestelling € 1,00 administratiekosten. Vanaf 50 exemplaren krijgt u 15 % korting.

Bestellen

Deel dit