Vrij Jong

Vrij Jong

Twaalf jongeren aan het woord die op een of andere manier een link hebben met de vrijzinnigheid. Waar zijn zij in geïnteresseerd en voelen ze zich nog aangetrokken tot het vrijzinnig gedachtegoed?

Of tot spiritualiteit? Denken ze verder dan de TV, games en popmuziek en verder dan ouderen denken? En hoe vertellen jongeren en ouderen elkaar hun verhaal? Ook worden er tips gegeven en mogelijkheden aangereikt om meer te leren over de leefwereld van jongeren.

Prijs € 5 (excl. adm. en verzendkosten) 

Bestellen

 

Deel dit