Vrijzinnige vroomheid: oratie van Rick Benjamins

Vrijzinnige vroomheid: oratie van Rick Benjamins

Voor een groot publiek hield Rick Benjamins op dinsdag 10 september zijn oratie: het officiële begin van zijn functie als bijzonder hoogleraar namens de VVP.

Zijn oratie droeg de titel Innig godsdienstig en wetenschappelijk, vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie. Hierin staat hij stil bij de relatie tussen rationaliteit en spiritualiteit in de vrijzinnige traditie. Aan de ene kant wil de vrijzinnigheid zich beroepen op de ratio, maar ook de geloofservaring heeft altijd een belangrijke rol gespeeld. Deze ervaring van het goddelijke neemt soms zeer mystieke vormen aan.

Rick legde dit uit aan de hand van de theologie van bekende vrijzinnige theologen: Opzoomer, Scholten, Roessingh, om te eindigen bij de postmoderne theologie van Amerikaanse theologen zoals Caputo.

De oratie vond plaats in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit in Groningen. Met de afsluitende woorden ‘Ik heb gezegd’, is zijn hoogleraarschap officieel van start gegaan. In deze functie zal Rick zich bezig gaan houden met onderzoek naar de ontwikkeling en doorwerking van de vrijzinnige theologie vanaf de negentiende eeuw tot in het heden.

De oratie kunt u hier als PDF lezen. U kunt een geprinte versie ervan ook aanvragen bij het landelijke bureau. U betaalt dan enkel verzendkosten.

De oratie van Rick Benjamins (PDF)

Deel dit