Tijdschrift

Het kwartaalblad ‘Vrijzinnig’ wordt gratis toegezonden aan alle leden. Een abonnement voor niet-leden kost € 15 per jaar. U kunt zich hiervoor opgeven of een gratis proefnummer aanvragen per e-mail.

Hieronder vindt u artikelen die eerder verschenen in VrijZinnig

Vrijzinnig september 2012

Vrijzinnig september 2012

De redactie van VrijZinnig trok er in juni j.l. op uit. Gedurende een long weekend in een Noord Italiaans autoloos dorpje dachten wij na over de koers van VrijZinnig op korte en middellange termijn en het september-nummer met het thema ‘natuur en cultuur’ werd in elkaar gezet.

Vrijzinnig maart 2012

Vrijzinnig maart 2012

GOD bestaat niet, de vrije wil bestaat niet en wij zijn de kinderen van Annie M.G. Schmidt? Op losse wijze wordt in dit nummer het verband verkend tussen 'vrijheid' en 'bepaald zijn'.

Vrijzinnig juni 2011

Vrijzinnig juni 2011

Een dubbelzinnig thema dit keer: afscheid. Tegenstrijdige emoties melden zich. Van iemand of iets afscheid nemen kan zwaar zijn, maar het kan ook een opluchting betekenen.

Vrijzinnig juni 2012

Vrijzinnig juni 2012

Een gevolg van onze geïndividualiseerde maatschappij is dat we enerzijds vinden dat ieder tot zijn eigen zelfontplooiing mag komen en anderzijds dreigen te verworden tot een ‘zootje ongeregeld’.

Vrijzinnig december 2011

Vrijzinnig december 2011

Het is niet toevallig dat het in dit decembernummer over ontmoeting gaat. De Sinterklaasverhalen (hoor, wie klopt daar kinderen) en de Kerstverhalen staan bol van de ontmoetingen.

Vrijzinnig september 2011

Vrijzinnig september 2011

Aan winnende sporters wordt door commentatoren vaak gevraagd: hoe voelt het? Nog nooit iemand gehoord die antwoordde: beroerd zeg, dat winnen.

<<  1 2 3 4 5 [6