Vrijzinnig december 2012

Vrijzinnig december 2012

Met Kerst vieren we dat ‘het Woord mens is geworden’. In zijn ‘Kerstpreekje’, komt Hans Dirk van Hoogstraten daar uiteindelijk ook terecht. Licht is leven, maar er is ‘oud licht’ en ‘nieuw licht’. De rode draad in dit nummer is het gegeven dat mens-zijn alleen vorm krijgt in de context van de voortgang van de generaties.

Wij dragen kleine stukjes van onze voorouders in ons, zoals de Australische Aboriginals geloven. Renske Oegema schrijft hierover in haar artikel over geboorterituelen all over the world. Op de V-LINK pagina spitst Annemieke van der Veen dat toe op ons eigen geboorteritueel: de doop. Overal en steeds is naamgeving een cruciaal element: Onze naam markeert onze identiteit als individu en hecht ons tegelijkertijd aan de traditie. Ook Annemike van der Meiden zet met haar verhaal over moedergodinnen onze eigen christelijke traditie in een wereldbreed kader.

Hoe geef je in een zich steeds vernieuwende maatschappij oude waarden vorm? In het spanningsveld van ‘oud en nieuw’ krijgt menselijk leven zijn waarde en wordt op ieder mens een appel gedaan om zelf verantwoordelijkheid te nemen. In diverse toonaarden komt dit centrale thema in alle artikelen van dit nummer aan de orde: Gastschrijver Erwin Kompanje stelt in ‘Er moet iemand zijn die jou ziet zitten’ de vraag aan de orde, in hoeverre onze ‘geciviliseerde’ maatschappij de beperkingen van een gehandicapt leven nog accepteert. Ad de Haan betrekt het op de praktijk van het kerk-zijn in relatie tot de communicatiemaatschappij van onze dagen. En hij constateert dat bij de beeldenstorm in de 16e eeuw een belangrijk kind (!) met het badwater is weggegooid. Renske Oegema interviewde Qader Shafic, een ‘nieuwe’ Nederlander van Afghaanse herkomst; over aarding in een nieuwe leefomgeving en erkenning van kwaliteiten en behoeften met oude wortels.

Zoals gebruikelijk vindt u op de middenpagina’s een aantal kortere bijdragen in dezelfde sfeer, en op de cultuurpagina een tot nadenken stemmende bespreking van twee bestsellers van deze tijd. Het thema deze keer was misschien een hachelijke onderneming, een open sollicitatie naar clichés. Maar als u met ons na lezing kunt constateren dat op oud hout toch altijd weer Nieuw Leven ontspruit, is onze missie geslaagd.

Wim Wattel

Lees ook de voortgezette discussie over het artikel 'Cultuur als correctie van religie' uit het vorige nummer (klik hier)

Voorkant Vrijzinnig december 2012

Deel dit