Vrijzinnig juni 2011

Vrijzinnig juni 2011

Een dubbelzinnig thema dit keer: afscheid. Tegenstrijdige emoties melden zich. Van iemand of iets afscheid nemen kan zwaar zijn, maar het kan ook een opluchting betekenen.

Vaak worden beide emoties, verdriet en vreugde, tegelijkertijd ervaren. Oude en nieuwe gevoelens kunnen om de voorrang strijden. Dat kan toch niet allemaal in dit ene nummer aan de orde komen? Reden om in het volgende nummer in te gaan op de aandacht die ‘het rijk der emoties’ momenteel krijgt. Niet alleen op de televisie, maar ook in filosofische, psychologische en religieuze beschouwingen lijkt men er niet genoeg van te krijgen.

In dit nummer komt vooral het afscheid nemen van het leven aan bod. Cisca Peters schrijft een aangrijpend verhaal over moeten, willen en mogen. Als je moet sterven en als je dat ook wilt, mag je dan ook waardig heengaan? Patiënten, familieleden en artsen spelen hun specifieke rol in dit moreel en emotioneel verwarrende gebeuren. Annemike van der Meiden laat zien dat een betrokken (relatieve) buitenstaander soms de noodzakelijke rust kan brengen. Een nuchter verhaal van Wim Wattel geeft welkome informatie over het moeten sterven. Wil je zuiver over het moeten, willen en mogen kunnen nadenken, dan is informatie als deze zeer welkom. Wim schrijft ook over het leven dat voortgaat, vanuit het perspectief van generaties die het leven doorgeven. Dit naar aanleiding van het bekroonde filmpje ‘Vader en dochter’. Renske Oegema ziet in dit filmpje vooral het proces van goed afscheid nemen. Dat gaat echter niet zomaar. In haar bijdrage ‘Afscheidsrituelen’ schrijft Renske over de dingen die gedaan moeten worden, ‘zodat de geesten niet gaan dolen’. Michiel van der Steen licht verschillende fasen en aspecten van het euthanasiedebat toe in de bespreking van de mooie IKON tv-reeks LUX. Tenslotte geeft de V-LINK pagina inzicht in het omgaan met dood en rouw door kinderen. Annemieke van der Veen en Cisca Peters laten hier zien hoe belangrijk spelvormen daarbij zijn.

Naast dit ‘afscheid van het leven’ is er ook enige aandacht voor algemenere aspecten. Die treft de lezer aan op de middenpagina, maar ook in het afscheidsstuk van Wouter Rensink die stage liep bij de VVP. Hij zegt enkele behartenswaardige dingen waar degenen van wie afscheid wordt genomen hun voordeel mee kunnen doen. Zoals: vrijzinnigen zijn wel eens wat ‘vaag, ongrijpbaar en onduidelijk in communicatie naar anderen’. Dat nu heeft ondergetekende in zijn column willen vermijden. In ‘Afscheid als vooruitgang’ geeft hij zijn mening in een debat waar men liever zijn vingers niet aan brandt – zoals een columnist betaamt.

Hans Dirk van Hoogstraten

Deel dit

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Column

  • Column: De grenzen van vergeven

    Iemand vergeven is moeilijk, concludeert Foekje Dijk. Ze vraagt zich af: moet je altijd blijven vergeven, of zijn er grenzen?