Vrijzinnig juni 2012

Vrijzinnig juni 2012

Een gevolg van onze geïndividualiseerde maatschappij is dat we enerzijds vinden dat ieder tot zijn eigen zelfontplooiing mag komen en anderzijds dreigen te verworden tot een ‘zootje ongeregeld’.

De roep om gezaghebbende leidinggevenden die met visie het voortouw durven nemen dreigt te smoren in het getoeter van de media (‘Hype, hype, hoera!’) en de ergerniswekkende ‘alles-moet-kunnen’-mentaliteit van de reality-tv. Loopt de democratie op z’n laatste benen? Zijn we er aan toe om aristocratie een nieuw leven in te blazen, of zijn we al reddeloos verloren in een zwart gat van mediacratie? ‘Vroeger kon ik nog tegen mensen opkijken’, verzucht Annemike van der Meiden, maar dat wordt moeilijker naarmate onze hele maatschappij ‘verpretparkiseert’, zoals Midas Dekkers het uitdrukt. Vandaar in dit nummer een zoektocht naar mensen door wie en ontwikkelingen waardoor we ons willen laten inspireren. Welke bakens zijn het waard in de peiling gehouden te worden? Is beeldtaal wellicht een directere route naar ons hart dan gemakkelijk getwitter?

Cisca Peters deed een ‘spitsvondst’ en kwam o.a. Meerten ter Borg tegen in zijn visionaire toekomstbeeld van een vrijzinnige mentaliteit die in onze geëmancipeerde maatschappij de geloofs- en zingevingsvragen een plaats durft te geven. V-Link wil op zoek naar zinvolle verhalen, maar de vraag rijst hoe ver je in onze maatschappij kunt komen als je vader geen boekenkast heeft. Hans Verhage, rector van het 4e Gym in Amsterdam, probeert met zijn school een antwoord op die vraag te vinden. Onverwacht komen we met onze twijfels over de gevestigde en de na te streven orde (Hans Dirk van Hoogstraten) dichtbij de ‘navolging van Christus’, ook al klinkt dat als een fossiel relict uit vervlogen tijden, waarvoor we ons volgens ondergetekende in zijn column lichtelijk generen.

Met dit nummer doen we als redactie met genoegen datgene ‘waarvoor we gemaakt zijn’ (Case Mayfield). En zoals gewoonlijk vindt u op de middenpagina’s op de schering van het thema ‘elite’ een persoonlijke inslag van de redactieleden.

Voorkant Vrijzinnig juni 2012

Deel dit