VrijZinnig juni 2014

Het juninummer van het tijdschrift VrijZinnig is verschenen. De redactie  heeft zich gebogen over het thema 'conflicten' en alles wat daarmee samenhangt.

In het redactioneel schrijft redactielid Wim Wattel het volgende:

Eerlijk is eerlijk?

Haan vuur lichtWij leren onze kinderen dat eerlijk delen eerlijk is. Alles goed en wel, maar als we ze niet afleren met twee maten te meten, dan is dat weinig productief. We hebben nu eenmaal de neiging naar onszelf toe te rekenen. Conflicten ontstaan niet doordat we verschillende dingen willen, maar juist omdat we in wezen hetzelfde willen. Maar dan moeten we er zelf wel een beetje leuk uitspringen. Bart Brandsma heeft het hierover in zijn artikel over Dialogue for Peaceful Change: Beschouw het conflict als gegeven – dat is dé eyeopener voor gezonde intermenselijke relaties.

Als je een themanummer over conflicthantering wilt samenstellen is het niet moeilijk om voldoende stof te vinden. Om te beginnen in de Bijbel: Annemike van der Meiden en Marinus den Oudsten halen een paar voorbeelden aan, waarin Petrus als haantje-de-voorste  een hoofdrol krijgt als haantje-de-irritantste. Conflicten zijn een alledaags fenomeen. De rijdende rechter kan er over meepraten. Hij poneert de stelling dat mensen grondwettelijk verplicht zouden moeten worden om met elkaar in vrede te leven. Als ik Brandsma goed begrijp, is het de vraag of je met zo’n utopie iets opschiet. Het koninkrijk Gods kan dienen als oriëntatiepunt, maar denk niet dat het al gerealiseerd is. Daarom maar niet te hoog inzetten, als we willen spreken over de ‘Geest van God’. Dat is de conclusie die Rick Benjamins trekt in zijn artikel. Vruchtbaarder is, in het klein te kijken hoe en waar stukjes vrede tot stand kunnen worden gebracht.

Dat staat of valt met een realistische kijk op jezelf. Stel je terughoudend op en realiseer je wat je eigen rol is in conflictsituaties. Want die zul je onvermijdelijk tegenkomen, omdat ze tot het leven behoren. We schuren ons nu eenmaal aan elkaar. Wim Wattel beschrijft een paar modellen die kunnen helpen om zulke situaties uiteen te rafelen. Je kunt het samen oefenen, en daarom bieden we u deze keer een alternatieve invulling van onze middenpagina’s in de vorm van een spel: ‘Mens erger je je? En dan?’ Annemieke van der Veen tekende ervoor.

Mocht dit alles u wat ontmoedigen, put dan troost uit het gedicht op de achterpagina en koester met zorg uw eigen parels.

Wim Wattel

Lees de VrijZinnig hier online (pdf)

Op de middenpagina van Vrijzinnig vindt u dit keer een spel. De opdrachtkaarten die hierbij horen kunt u hieronder downloaden en vervolgens dubbelzijdig printen.

Opdrachtkaarten bij spel 'Mens erger je je?' (Word)

Opdrachtkaarten bij spel 'Mens erger je je? (PDF)

 

Deel dit