VrijZinnig juni 2015

VrijZinnig juni 2015

Het thema van het juni-nummer van het VVP-blad VrijZinnig is 'beeldenstorm'. Dit thema kan op verschillende manieren worden uitgelegd.

In het redactioneel schrijft Wim Wattel het volgende:

Het hangt er maar van af op welke school je gezeten hebt, zeker als dat nog in de zuilentijd was. Je beeld van ‘de beeldenstorm’: heldendom waarmee Nederland zich ontworstelde aan den Koning van Hispanje, of een grove schending van de moederkerk.

In haar artikel haalt Annemieke van der Veen de bezem door de stoffige kast van ons historisch besef. Hoe zat het ook alweer? En hoe zit het nu, nu religies aan de basis lijken te staan van veel conflicten op wereldschaal? Beelden kunnen verhelderen, maar ook vertroebelen.

De aanleiding voor het thema van dit nummer was tweeledig: aan de ene kant de huidige beeldcultuur, waarin we dagelijks bestormd worden door een veelheid aan beelden zodat we de weg dreigen kwijt te raken; ook godsbeelden, meestal in de vorm van denk- of woord-beelden. Aan de andere kant de behoefte om beelden van god juist te ont-maskeren als menselijke constructies, dus nooit met een terechte waarheidsclaim. Wim Wattel werkt dat uit in zijn artikel ‘wazige spiegel’. Bij hetty zock komt zelfs de erfzonde over het voetlicht, zij het in een nieuw jasje: de last - in ons ik-tijdperk - van zelfverwerkelijking.

Ondanks alles hebben we allemaal onze godsbeelden. De middenpagina’s getuigen ervan, in een mengelmoes van ‘verder weg en tegelijkertijd dichterbij’, van ‘altijd soms’.

Mensen zeggen niet-praktiserend religieus te zijn, maar klopt dat eigenlijk wel? als je er expliciet naar vraagt, blijken velen persoonlijke rituelen en beelden te koesteren, soms heel concreet in de vorm van een veilig/heilig plekje in huis in de meest wonderlijke reli-combinaties. zo kan blijkens de bijdrage van Annemike van der Meiden en Marinus den Oudsten de abdijwinkel van het benedictijnenklooster in Egmond draaiend blijven en kon Alke Liebich een huisaltarenproject opzetten, waarin achter de persoonlijke rituelen en beelden allerlei verhalen blijken te zitten. Ook de Inspiratiedag van de gezamenlijke vrijzinnige organisaties op 18 april bracht zulke verhalen naar boven – op pagina 5 vindt u een (beeld)verslag. Op de cultuurpagina verwijzen een filmrecensie en een museumtip naar zowel storm als verstilde rust. En tenslotte, helemaal achterop, doet Corrie Jacobs in haar column een onthutsende ontdekking, die ons wellicht allen aangaat…

Wim Wattel

Lees de VrijZinnig hier (PDF)

Deel dit