VrijZinnig juni 2016

VrijZinnig juni 2016

Het juni-nummer van het VVP-blad VrijZinnig staat in het teken van 'Scheppen en zo' en bevat weer veel leuke artikelen. 

In het redactioneel schrijft Alke Liebich:

U hebt een typisch zomernummer in handen: het thema Scheppen nodigt uit om actief te worden met emmer en schep, om te mijmeren in de hangmat bij een glas wijn, en om te herinneren, wanneer je in de stille zomermaanden oude dozen opruimt. Voor dit alles stof genoeg.

Klaas Spronk, oudtestamenticus aan de PThU, neemt ons mee in het nadenken over de scheppingsverhalen aan het begin van de Bijbel. Onderzoek naar de teksten levert wel eens nieuwe inzichten op, zeker in vergelijking met scheppingsmythes uit de omgevende
culturen. En we lezen ook dat we hier niet te lang bij stil moeten staan. Dus snel door.

Op een heel andere manier leren wij scheppingsverhalen kennen op de middenpagina’s: daarop een presentatie van prentenboeken en kinderbijbels over Genesis, over schepping, over hoe het is als er nog niets is. Boeken waarin veel creativiteit te ontdekken is.

Creativiteit hoort bij scheppen. Wij willen weten hoe dat werkt. Het interview met kunstenaar Han Koster leert ons hier iets over. Het schept verwarring. Iets nieuws maken met oude spullen – is dat ook scheppen? Ook het verglijden en vergaan komt aan de orde. Wat oud is, is ook ooit nieuw geweest.

Het verleden is geweest, maar het kan ook worden herschapen – op een nieuwe manier. Erik Jan Tillema en Klaas Douwes zijn ermee bezig. Zij doen onderzoek naar het Vrijzinnige verleden. Een oproep.

In kerken wordt gemeenschap geschapen, die meer is dan de som der delen. Wonderbaarlijk soms. Annemieke van der Veen schrijft erover.

Afscheid nemen is ook het moment van iets nieuws. Klaas Douwes stelt ons het boek voor van Wim Jansen bij zijn afscheid als predikant. Meer uitnodigingen voor zinvol tijdverdrijf vindt u op de cultuurpagina.

Rick Benjamins stelt ons weer een liberale theoloog voor: de Amerikaan Douglas Ottati. Hij beschrijft geloof dat woorden voor het ‘meer’ zoekt, dat in menselijke ervaring verborgen is. Taalscheppend geloof.

Een unieke taalvirtuoos aan het slot: in de column van Marinus den Oudsten een hommage aan William Shakespeare. Het zal u niet ontgaan zijn – dit jaar was het zijn 400ste sterfdag.

Alke Liebich

Lees de VrijZinnig hier

Deel dit