Vrijzinnig maart 2013

Vrijzinnig maart 2013

Het eerste nummer van VrijZinnig staat in het teken van het 100-jarige bestaan van de VVP. U kunt het hier digitaal lezen.

Erik Jan Tillema, interim-beleidssecretaris, schrijft in het redactioneel het volgende:

Hier is hij dan! Het speciale jubileumnummer van VrijZinnig. Extra dik en extra veel aandacht voor ons 100-jarige jubileum. Want als de vereniging iets te vieren heeft, heeft het verenigingsblad dat ook. De artikelen in deze uitgave staan dan ook bijna allemaal in het teken van dit eeuwfeest. We blikken terug op onze rijke geschiedenis, we kijken naar de huidige stand van zaken en kijken vooruit. Dat doen onder andere de twee hoogleraren van de VVP: Rick Benjamins en Hetty Zock. Allebei schetsen ze een nieuwe toekomst: de samenleving is veranderd en organisaties en verenigingen (dus ook de VVP) moeten mee veranderen. Dat meent ook Carola Dahmen, één van onze jongste leden: ‘Ik vind het belangrijk dat het vrijzinnige geluid ruimte blijft houden binnen de kerk, maar dan moet er binnen de VVP wel echt vernieuwing plaatsvinden’, zegt zij in een interview. Het zijn opmerkingen die aan het denken zetten.

De toekomst is van morgen, wij leven nu. En dus in dit nummer ook genoeg aandacht over de huidige stand van zaken. Er is veel informatie over de verschillende jubileumactiviteiten die de VVP dit jaar organiseert, zoals de jubileumdag op 6 april. Cisca Peters ging op bezoek bij Gerrit de
Groot, lid van de VVP en van de SP. Hij heeft het over de zorg voor onze naasten, maar is er ook interesse in en contact met onze naasten? Hij zou graag willen zien dat daklozen of alcoholisten worden uitgenodigd in de kerkdienst. Hans Dirk van Hoogstraten introduceert de ‘Leonardo code’. Deze houdt in dat je datgene waar je mee bezig bent van binnen en van buiten moet kennen. Hoe staat zo’n houding in relatie tot de vrijzinnigheid? Hans Dirk formuleert er een antwoord op. Wim Wattel opent met zijn
artikel dit nummer van VrijZinnig en hij poneert een prikkelende vraag: kan er wel zoiets bestaan als 100-jarige vrijzinnigheid? Hij denkt dat vrijzinnigheid zowel subversief als conventioneel is. En op de middenpagina? Daar vindt u de BN-ers uit onze kring.

Tot slot nog een– minder leuk – bericht: stichting V-LINK wordt opgeheven.
Dat geeft een raar gevoel, terwijl de VVP haar 100-jarige bestaan viert, eindigt het bestaan van onze jongerenvereniging. Wat betekent dat voor de toekomst? Want men zegt niet voor niets: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Op deze laatste pagina van V-LINK in ons blad proberen de (ex) medewerkers van V-LINK daar een antwoord op te vinden.

Lees de VrijZinnig hier (PDF)

Deel dit