VrijZinnig maart 2016

VrijZinnig maart 2016

De eerste VrijZinnig van 2016 stelt de vraag: 'Geloven, wat heb je er aan?' centraal. 

In het redactioneel schrijft Marinus den Oudsten het volgende:

‘Geloven, wat heb je er aan?’ Een vraag die misschien wel steeds moeilijker te beantwoorden valt in een steeds verder seculariserende samenleving.

Wim Wattel en Annemieke van der Veen recenseren in samenspraak het boek ‘Liberaal christendom’, weerslag van een reeks gesprekken van een groep theologen. Zij zijn van
mening dat ‘religie en godsdienst raken aan wezenlijke zaken van het menselijk bestaan’. De 21 hoofdstukken zijn gegroepeerd rond een aantal geloofsthema’s. Een zeer waardevol boek, volgens beide schrijvers.

Op 9 mei organiseren de VVP en het Arminius Instituut een studiedag met als hoofdspreker de Amerikaanse postmoderne theoloog Paul Rasor. In deze editie een uitgebreid interview dat Martijn Junte met hem had, waarin o.a. de relatie tussen (vrijzinnige) religiositeit en maatschappelijke betrokkenheid aan de orde komt.

In ‘Rechtop leren lopen’ schetst Alke Liebich enkele persoonlijk ervaringen met betrekking tot haar opgroeien in de DDR. Geloven onder extreme omstandigheden, onder een regime dat kerk en geloof beschouwde als in strijd met de heersende ideologie. In zo’n situatie geldt de kerk als een van de weinige plaatsen waar nog een open gesprek plaatsvond en een innerlijk kompas kon worden gevormd. Alke legt haar eigen verhaal naast dat van Angela Merkel, ook ex-DDR, en laat enkele stemmen horen uit de
partnergemeente in Roßlau.

Annemike van der Meiden schrijft over het boek ‘Het nut van geloven’ van Anne van der Meiden uit 1993, waarin de vraagstelling van ons thema zeer uitdrukkelijk ter sprake komt. In het boek wordt het nut van geloven, dat altijd in aardse termen vertaald moet kunnen worden, direct gekoppeld aan bevinding en communicatie.

Monique van Zoest denkt aan de hand van het bijbelboek Prediker na over ons thema. Is alles inderdaad ‘Lucht en Leegte’, zoals de Prediker ons wil laten geloven, of reikt het geloof ons toch meer aan dan alleen dat? Zij komt uit bij wat ons in het geloof met elkaar verbindt.

De middenpagina wordt deze keer gevuld met bijdragen van lezers over het thema.

Hetty Zock stelt in haar column de vraag: ‘Moeten religie en geloof altijd ergens goed voor zijn?. Kan een religieuze traditie niet waardevol zijn in zichzelf, om zichzelf?’

Corrie Jacobs tenslotte mijmert in haar column, die tevens haar afscheid als redactielid betekent, over ophouden en afscheid nemen, zowel wat haar persoonlijk betreft als met
betrekking tot het vrijzinnige gedachtengoed.

Marinus den Oudsten


Lees de nieuwe VrijZinnig hier

Deel dit