VrijZinnig over gezondheid

VrijZinnig over gezondheid

Hetty Zock is de gasthoofdredacteur van het nieuwe nummer van VrijZinnig dat gaat over gezondheid. 

In het redactioneel schrijf zij: 

'Gezondheid staat steevast op nummer 1 van de dingen die we het belangrijkst vinden in het leven. Dat wordt wel verklaard door het verdwijnen van het geloof in een hiernamaals. De dominante westerse levensbeschouwing is immanent en materialistisch geworden: het gaat niet meer om het lot van de ziel na de dood, maar om het leven hier-en-nu.

‘You only live once’ - en daar moet je fysiek en geestelijk fit voor zijn.Gezondheid lijkt de nieuwe religie geworden, we hebben er alles voor over: rigoureus dieet houden, veel sporten, de beste medische zorg en voortdurend ‘aan onszelf werken’. De commercie speelt daar natuurlijk op in, gezien de hausse aan zelfhulpboeken om onze lichaam en geest te perfectioneren.

De mogelijkheden om aan het lichaam te sleutelen zijn gigantisch geworden, en het einde is niet in zicht. De gemiddelde leeftijd blijft stijgen en er wordt zelfs over kanker gesproken als een chronische ziekte. Zijn er grenzen aan dat sleutelen en aan de kosten die daaraan verbonden zijn? Dat brengt de nodige morele vragen en ethische dilemma’s met zich mee. Bovendien is niet alles maakbaar. Het is een illusie dat we allemaal 90 jaar worden zonder pijntjes en kwalen. Juist nu gezondheid en een lang leven zo belangrijk zijn geworden, lijkt het extra hard aan te komen als ziekte of handicaps je treffen. Hoe vinden mensen in die situaties steun in hun geloof en levensbeschouwelijke traditie? Gelukkig blijkt dan ook dat gezond-zijn niet hetzelfde is als een zinvol leven leiden. Er is meer tussen hemel en aarde dan gezondheid.

In deze ‘Vrijzinnig’ wordt het thema gezondheid op verschillende manieren belicht. Etje Verhagen-Krikke bespreekt het nieuwe concept ‘positieve gezondheid’, waarbij zingeving een belangrijk element is. U vindt artikelen over hedendaagse voedselvoorschriften, over dilemma’s in de medische zorg en over een anti-zelfhulpboek. Over hoe de bijbelse Job omgaat met zijn ellende en over hoe seculiere ALS patiënten dat doen met hun ziekte.'

Hetty Zock, gastredacteur

Lees de VrijZinnig hier

Deel dit