Vrijzinnig september 2012

Vrijzinnig september 2012

De redactie van VrijZinnig trok er in juni j.l. op uit. Gedurende een long weekend in een Noord Italiaans autoloos dorpje dachten wij na over de koers van VrijZinnig op korte en middellange termijn en het september-nummer met het thema ‘natuur en cultuur’ werd in elkaar gezet.

De plek vroeg om zo’n thema: ooit brachten olijfboeren dit steile, rauwe natuurgebied in cultuur. Toen de grootscheepse geïndustrialiseerde olijventeelt de terrassen en de muilezels tot museale bezienswaardigheden dreigde te maken, trok dit type cultuurbrengers weg. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw worden de vervallen huizen gekocht en opgeknapt door klussende Noord Europeanen die er een cultuur van kunst en reflectie, sport en spel, en dolce far nientebrachten.

Voor de redactie zullen natuur, cultuur en religie steeds belangrijke thema’s blijven. Het zal er op aan komen de vrijzinnige geest die in de VVP heerst bekend te maken onder een zo breed mogelijke groep lezers. Ook onder jongeren die zich niet verbonden voelen met een geïnstitutionaliseerde religie. Daarom wil de redactie tendensen in samenleving en cultuur zo breed mogelijk behandelen, maar wel steeds vanuit een herkenbaar vrijzinnige benadering.

Zo treft de lezer in dit nummer een breed spectrum aan van zaken die met natuur, cultuur en religie te maken hebben. Naast twee columns die de sfeer in het bergdorp op poëtische en beschouwende wijze weergeven, vinden we enkele gastschrijvers die over natuur en cultuur schrijven vanuit hun eigen ervaringen. In langere stukken komen eveneens gasten aan het woord. Een interessant gesprek met Jan Terlouw snijdt heikele kwesties aan als determinisme, vrije wil en gezond verstand. In een bijdrage waarin Orpheus en Euridice figureren – naast katholieke chroniqueurs van beeldvorming aangaande de islam – wordt de relatie van natuur en cultuur geschetst in verband met mythologie en religie.

Al deze gasten mogen op een gastvrij onthaal rekenen. En dan is er ook de eigen ‘nestgeur’: de geschiedenis van de VCJC, een jeugdbeweging die generaties lang garant stond voor continuïteit in de Beweging der Vrijzinnigen. Tot slot onze aller-, allerliefste gasten: de huisdieren. In een mooi-hilarisch, maar ook treurig stemmend verhaal wordt verteld hoe de liefde voor het huisdier doorgeschoten is. Natuur en cultuur hebben ook te maken met de eenzame mens die zijn of haar heil zoekt bij zijn makkertjes uit het dierenrijk, dood of levend.

Hans Dirk van Hoogstraten

 

Voorkant Vrijzinnig september 2012 helemaal

Deel dit