Irenekerk

Welkom

op de site van de Irenekerk 

irenekerk1

                                                                                          Irenekerk

Weet u waar de Irenekerk voor staat?

De Irenekerk is een protestantse kerk te midden van veel andere protestantse kerken in Ridderkerk. Het bijzondere van de Irenekerk is, dat het een kerk is die voor heel Ridderkerk en omstreken functioneert. De Irenekerk wil een open, ruimdenkende, tolerante en niet-dogmatische kerk zijn die ruimte biedt aan een grote verscheidenheid van persoonlijke geloofsopvattingen binnen de gezamenlijke beleving in de Irenekerk

 
Kerkdiensten live volgen? U klikt de link aan: www.kerkdienstmeebeleven.nu/
Klikt u op de link onder kerk dan wordt u direct verbonden.
 
Orgelopnamen:
 

Voor het laatst bijgewerkt: 24-7-2021

Laatste wijzigingen:
Zondagsbrief
Agenda
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zondagsbrief

Zondagsbrief 51, 25 juli 2021

Inleiding

Deze inleiding kunt u zien als een vervolg op de vorige, waarin ik u opriep om elkaar vast te houden in deze moeilijke periode. Als ik soms in een sombere bui denk: Wat moet het worden, komen we ooit tot een goed einde met elkaar, dan lees ik graag iets van Claartje Kruijff, remonstrants predikante in Amsterdam en in Bussum. In haar boekjes: “Stevig staan in een kwetsbare wereld” en “Leegte achter de dingen” verwoordt zij heel mooi wat ik u nog mee zou willen geven. Zij zegt het indringender dan ik het u kan na vertellen. Daarom citeer ik uit beide boeken.

“Wandelen met God en willen we dat niet allemaal, is een vorm van gebed. Een lang zelfgesprek waarin alle gevoelens en gedachten de vrije loop worden gelaten.

We zijn het bangst voor hetgeen we vrezen en in werkelijkheid helpt dat ons geen stap verder. Maar het is meestal niet makkelijk om uit vertrouwen te leven. Je hebt er soms moed en zelfinzicht voor nodig. Hoe meer je uit vertrouwen leeft, hoe meer je zult kunnen ontvangen. Soms kan het flink tegenvallen en wordt jouw vertrouwen beschaamd. Maar voor mij (C.K) zijn negatieve ervaringen of moeilijke tijden geen reden om mijn hoop en geloof in het goede te laten varen. Daarom wil ik ruimte blijven maken voor de stem die mij zegt: ”Maak je geen zorgen, vrees niet, vertrouw.” Dan voel ik weer grond onder mijn voeten en nieuw vertrouwen. Ik wil leven uit vertrouwen en hoop, zodat ik kan leren loslaten wat me in de weg zit en mijn uitzicht belemmert en kan vasthouden wat wezenlijk is.

Het gesprek met jezelf aangaan in het diepe vertrouwen dat je gedragen wordt en vastgehouden  als je het zelf niet meer kunt.”

Wat een troost spreekt uit deze tekst en wat geeft het veel licht ook aan een onzekere toekomst.

Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen:
met vrede gegroet en gezegend met licht.
 
Voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet zal doven:
met vrede gegroet en gezegend met licht.
 
Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
met vrede gegroet en gezegend met licht.
 
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
met vrede gegroet en gezegend met licht! (lied 430b)
Ditthy Stout
Lied
Lied 215: !, 3, 4 en 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’

 

Meditatie ‘De weg als doel voor het leven’

Thema: Naar een andere kerk.

De kerken en kerkelijke gemeenten die samen de PKN vormen zijn andere gemeenten dan honderd jaar geleden, toen onze gemeente het licht zag. Een van oorsprong vrijzinnige vereniging moest leren kerk te worden. Onze voorouders van toen wilden een kerkelijke gemeenschap vormen, anders dan een vereniging, die in de kerkelijke, maatschappelijke en religieuze wereld waarin zij leefde weliswaar ook een ander geluid wilde laten horen, maar los van de kerkelijke context. Gelukkige keuze, want je blijft zo beter in gesprek met andere stromingen de kerk, je kunt elkaar respecteren en van elkaar mooie en goede dingen overnemen. Wie nu naar de PKN kerken kijkt ziet dat er beweging is in allerlei standpunten en dat de vrijzinnige invloeden in de gehele kerk zijn waar te nemen. Wellicht nog het meest in de voorheen gereformeerde kerken, zoals de Levensbron. Er wordt graag gesproken over modern christendom of niet-dogmatisch christendom; de terminologie is niet zo belangrijk, het veranderende denkpatroon wel. Ik denk daarom dat wij straks in de Levensbron wellicht niet in de eerste plaats getalsmatig, maar qua voortzetting van ons gedachtegoed veel kunnen bereiken. Ik roep daarom onze gemeenteleden op in goed vertrouwen – zie de inleiding van Ditthy - over te stappen. Wij zijn tot veel in staat, hebben een goede smaak voor liturgie, voor warme, menselijke preken en voor een goede, aansprekende diaconale projecten. Een ander voorbeeld van wijzigende opvattingen in de PKN-kerken is de veranderde visie op belijdenisgeschriften. Ze zijn in het verleden in een totaal andere situatie tot stand gekomen, maar ik geloof niet dat de samenstellers ooit gedacht hebben dat het daarbij gaat om wetten, die in de toekomst altijd en overal als laatste waarheid behandeld en geloofd moeten worden. Zij wilden niet ‘bewijzen’ maar ‘vertellen’ wat voor hen het geloof in God betekende. Met het toenmalige begrippenmateriaal wilden zij vertellen wat niet in gewone mensentaal is uit te drukken. Het lied bij de overdenking zegt dat wij elke dag de liefde van God als nieuw verstaan en zo het leven weer vinden. Dat verwoorden onze dichters in liederen. Heel eigentijds en vaak zo intens en ontroerend, dat wij dat belijdenissen kunnen noemen. Elke tijd ontwikkelt zo het wezen van het geloof voor de dag van vandaag. Morgen zullen anderen dit geheim weer anders omschrijven. Geloof houdt gelukkig meer in dan het alleen maar na spellen van de antwoorden van toen. Laten wij in dat vertrouwen meenemen naar de Levensbron wat ons vanuit het verleden als geloofsgoed is aangereikt. Het gedachtegoed van hen, die ons voorgegaan zijn, het denken en beleven van onszelf, de financiële middelen waarmee wij lezingen, concerten, exposities, diaconale projecten, onderling pastoraat en pastorale bijeenkomsten zoals de ontmoetingsochtenden en veel ander gezamenlijke activiteiten willen voortzetten, het zijn allemaal mogelijkheden die ons aangereikt worden. Een geloofsbelijdenis is een eigentijdse invulling van wat ons als Irenekerkers door onze ouders en gemeenteleden in een honderdjarige traditie is geschonken. Dat is een steun in de rug, een aanmoediging voor nu in de laatste periode en een uitdaging voor de toekomst.

Het was destijds een goede keuze de verenigingsvorm te verlaten. Zo konden de gemeente, de voorgangers en het gebouw een echte kerkelijke eenheid vormen. Die onderlinge eenheid, solidariteit en gezamenlijke geloofsbeleving kan blijven bestaan. Maar wel samen, met u erbij.

ds. Pieter Taselaar

Onze Vader (uit: A New Zeeland Prayer Book 1988)
Eeuwige Geest,
Schepper van de aarde,
Drager van pijn,
Gever van leven,
Bron van alles wat is en zal zijn.
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is.
Laat de heiliging van uw naam
weerklinken door het heelal.
Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld.
Laat uw hemelse wil worden gedaan
door al wat geschapen is.
Laat uw rijk van vrede en vrijheid
onze hoop ondersteunen
en laat het komen op aarde.
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.
Vergeef ons als we wonden oplopen aan elkaar.
Sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking.
Bewaar ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.
Want Gij regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en voor altijd.
Amen