Irenekerk

Welkom

op de site van de Irenekerk 

irenekerk1

                                                                                          Irenekerk

Weet u waar de Irenekerk voor staat?

De Irenekerk is een protestantse kerk te midden van veel andere protestantse kerken in Ridderkerk. Het bijzondere van de Irenekerk is, dat het een kerk is die voor heel Ridderkerk en omstreken functioneert. De Irenekerk wil een open, ruimdenkende, tolerante en niet-dogmatische kerk zijn die ruimte biedt aan een grote verscheidenheid van persoonlijke geloofsopvattingen binnen de gezamenlijke beleving in de Irenekerk

 

Voor het laatst bijgewerkt op 4-4-2020

Laatste wijzigingen:
3e zondagsbrief

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mail P.Taselaar

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt de derde zondagsbrief in de periode, dat we elkaar niet ontmoeten in de Irenekerk, de plek die ons allen zo dierbaar is, niet alleen vanwege ons sfeervolle kerkje, maar ook vanwege de ontmoeting met de ander en het samen koffiedrinken.

Ook de ontmoetingsochtend wordt gemist. De aansprekende inleidingen, de gezellige spelletjes, het samen zingen, het maandelijkse gedicht, waar zoveel zorg aan besteed wordt: dat alles moet worden uitgesteld tot betere tijden.

Gelukkig kunnen we wel telefonisch of via een kaartje en deze zondagsbrief contact met elkaar houden. Eenzaamheid kan de kop opsteken, het niet ontmoeten van de kinderen, familieleden en vrienden, terwijl je daar juist zo’n behoefte aan hebt in deze verwarrende en onzekere tijd.

Op zondagmorgen kunt u, als u dat wilt, luisteren naar de korte diensten op de tv van de PKN (9.15 uur) en de Laurenskerk (10.00 uur) op tv Rijnmond (kanaal 513) of de meditatie in de zondagsbrief lezen, alsmede het gedicht en het lied. U kunt een kaarsje aansteken als afgeleid symbool van de paaskaars.

Dan voelen we ons toch weer met elkaar verbonden. Wij denken aan u.

Zondag 5 april is de 6e zondag van de Veertigdagentijd, een zondag die wij meestal Palmzondag noemen. De Evangelielezing is Matteüs 21 vers 1 – 11.

Maar deze dag heeft tevens een ander gezicht. Het is ook Passiezondag; dit houdt in dat ook het hele passieverhaal uit Matteüs 26 en 27 wordt gelezen. Dat gebeurt in de meeste kerken niet, omdat op Goede Vrijdag ook het gehele passieverhaal gelezen wordt.

Meditatie over Palm – en Passiezondag volgens Matteüs

De glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem was niet bedoeld als de intocht van een legeraanvoerder, die een belangrijke overwinning op het slagveld had behaald. Integendeel, het was de intocht van een Godsgezant die wilde laten zien dat ieder mens mag geloven dat Gods liefde ook voor haar of hem bedoeld is. Daarom leidde deze intocht rechtstreeks naar de tempel, het huis van gebed voor alle volken. De poort mocht niet langer gesloten zijn voor vrouwen, voor heidenen en voor allen die op onwaardige wijze behandeld worden. Gods wereld wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke barmhartigheid voor ieder mens. Vaak wordt door de uitleggers van dit verhaal beschuldigend gewezen naar de Joodse leiders, die deze opvatting van Jezus verwierpen, wat uiteindelijk leidde tot zijn veroordeling. Maar misschien is dat toch wel erg kort door de bocht. In het Matteüs evangelie valt op hoe veel mensen die een rol spelen in de gebeurtenissen een rol spelen waarin ze doen wat ze eigenlijk helemaal niet wilden: Petrus wilde zijn Heer niet verloochenen, maar deed het toch, Judas wilde Jezus niet verraden, maar – zo zei hij later – wilde Hem overleveren om tot een compromis te komen met de godsdienstige leiders. En ook Pilatus wilde Jezus eigenlijk niet veroordelen maar werd een speelbal van de menigte en deed het toch. Zijn vrouw wilde hem ervan weerhouden op rond van een droom. Maar hij luisterde niet. Het eindigt daarom met de dood van Jezus. Vrouwen di hem ten grave dragen, bewijzen hem daarmee hun trouw en hun liefde. Typisch voor Matteüs is dat de dood van Jezus aanleiding is van een aardbeving. Dat is niet zo vreemd. Wij zouden de crisis waarin de wereld nu verkeert ook als zodanig kunnen omschrijven. Onzekerheid, de grond onder het bestaan kan wegvallen en de toekomst lijkt somber. De vrouwen rond Jezus voelden het zo aan. En wij kunnen ons dat ook zo aanvoelen. Denken dat je aan het begin van het nieuwe leven staat, een mooie toekomst tegemoet ….en dan dit!!   Het lijkt allemaal of de dood alles in handen heeft. Maar er is ook nog een andere visie mogelijk en dat zal blijken, straks op de paasmorgen.  Een graf kan worden verzegeld en de bewaking wordt ingesteld.

Maar voor allen die het geloven kun je het beginnende leven niet tegenhouden. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde maar de hoop is in deze tijd de grootste, kome wat komt.

Bijpassend lied:552 
2 Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
 

Liturgische schikking 5 april

Liturgischeschikking5april

 

 

Hamsteren !

 Iedereen heeft hier weet van. Nederland hamstert op grote schaal. Lege schappen in de  winkels.

 Het gevolg is dat er minder producten voor de Voedselbanken overblijven, 

 Dus ook voor de Voedselbank Ridderkerk. 

 De meeste kerken hebben, net als wij, geen zondagsdienst, de inzameling van het product  van  de  maand gaat om die reden niet door. Het is een groot probleem om alle 100 kratten  gevuld te krijgen!

 Wij doen een dringend beroep op u: wilt u een gift storten voor de Voedselbank, op rekening  van de  diaconie, zodat wij daarvoor inkopen kunnen doen en de mensen niet met lege  handen naar huis  gestuurd worden?

 Het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Irenekerk: 

 NL15 INGB 0002 2841 00.

 Namens de diaconie, onze hartelijke dank!