Irenekerk

Teugblik 40 dagen tijd

TERUGBLIK OP DE VEERTIGDAGEN TIJD

 

In de zes weken voor Pasen en op Pasen worden er in vele kerken extra vieringen gehouden als teken van bezinning. Dit gebeurde ook in een aantal kerken in Ridderkerk, waar al sinds een groot aantal jaren in deze periode vrijdagavondengebeden worden gehouden.

Een van de andere activiteiten betreft een stiltewandeling, die in het teken van bezinning en meditatie staat. De foto’s hiervan geven een treffend beeld van het wandelen in stilte dat plaatsvond in het mooie Ridderkerkse natuurgebied ‘De Gorzen’.

Witte Donderdag stond in het teken van Schrift en Tafel als herinnering aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Aan het einde van de dienst vond de ontluistering plaats, wat wil zeggen dat alle liturgische attributen de kerkzaal werden uitgedragen: de antependia, het avondmaalsstel en de kaarsenstandaard. Deze werden tijdens de viering op Stille Zaterdag weer binnengebracht.

Goede Vrijdag staat in het teken van lijden en werden er zowel bijbelgedeelten gelezen als teksten die betrekking hebben op het lijden van de mensheid door alle tijden. In het kader daarvan legden we krantenartikelen, die het hedendaagse lijden verwoordden neer bij een kruis en omkransten deze met rode rozen.

Pasen, hoogtepunt van het kerkelijk jaar met een  viering in het teken van opstanding: het zingen van mooie paasliederen begeleid door orgel en hobo, het luisteren naar organist Jan Huizer en  hoboïst Theo-Hans Kuijvenhoven, de woorden van hoop, uitgesproken door de predikant maakten het totaal van de vieringen in de Stille Week tot een indrukwekkend geheel, waardoor mensen moed kregen in een tijd, waarin zoveel leed is.

Na de dienst presenteerde onze organist Herman Houweling zijn zojuist verschenen gedichtenbundel ‘Zoektocht’, die zeer goed werd ontvangen. Ook werd er in een vaas een uitbottende tak binnengedragen, waaraan we tijdens de viering op de zondag na Pasen krantenartikelen of zelfgeschreven ervaringen waarin hoop, geloof en liefde tot uitdrukking worden gebracht, willen bevestigen

Tot slot ontmoetten we elkaar in de Irenezaal, waar we koffie of thee dronken en paasbrood nuttigden.