Irenekerk

Anbi Stichting

Stichting Kerkgebouw Deelgemeente te Ridderkerk (ANBI)

De Belastingdienst erkent de Stichting Kerkgebouw Deelgemeente te Ridderkerk  als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan de VVP bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Naam en gegevens:
Stichtng Kerkgebouw Deelgemeente te Ridderkerk
RSIN:815466468
KvK-nummer:41127999
Postadres:secretariaat : W. van der Wenden, Prunusplantsoen 44, 2982 NB Ridderkerk.Tel.: 0180-413790  e-mail-adres:

 

Doelstelling:

Deze stichting is de rechtsopvolger van de plaatselijke vereniging van vrijzinnige hervormden. De omzetting van de vereniging in de stichting dateert van 1-1-1983. De stichting is eigenaar van het kerkgebouw (bouwjaar 1952, architect J. Baart) en het orgel van de Irenekerk.(Zie orgellink op de pagina links). Het bouwjaar van het orgel is 1961. Er is een verhuur-contract met het college van kerkrentmeesters. De stichting beschikt sinds 1-1-2008 over een ANBI-verklaring. Het RSIN-nummer is: 815466468.
Dat wil zeggen dat giften en legaten profiteren van fiscale voordelen. Sinds kort heeft de stichting een reserve voor het noodzakelijke onderhoud van het orgel.. Aangezien de stichting overigens geen ander vermogen heeft dan bakstenen en orgelpijpen is het wenselijk de stichting met giften te steunen voor vulling van deze reserve, zodat er uiteindelijk opdracht gegeven kan worden aan de orgelbouwer om in het noodzakelijke onderhoud te voorzien. Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL15 INGB0000411806

Beleidsplan:
Link naar beleidsplan
 
Bestuur:
Voorzitter : Ds. P. Taselaar
secretaris : W. van der Wenden
penningmeester : P. C. van Helden
lid: dhr. M.A.de Bruin
 

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen geen beloning en geen vergoeding.

Financiële verantwoording