Irenekerk

Colofon

Website

Vragen, opmerkingen, suggesties, en copy voor deze website kunt u per email sturen naar:
maarten@irenekerk.nl . Na goedkeuring door de kerkenraad zal de kopij worden geplaatst.

De kerkenraad van de Irenekerk tracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de rechten ten aanzien van de in deze website gebruikte bestanden te respecteren. Wij verzoeken u mogelijke problemen hieromtrent aan ons te melden

De kerkenraad van de Irenekerk spant zich er voor in de inhoud van de site regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De kerkenraad van de Irenekerk is niet verantwoordelijk voor aan de site gekoppelde bestanden van derden.

colof copy copy