Irenekerk

Beleidsplan Stichting Kerkgebouw

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING KERKGEBOUW DEELGEMEENTE.
De stichting heeft slechts één concreet doel. Dat is de exploitatie en het beheer van een kerkgebouw in Ridderkerk overeenkomstig de beoogde en de daaraan gegeven bestemming. Dat wil zeggen dat er gelet wordt op het algemene belang en op de culturele wenselijkheid. Het kerkgebouw heeft speciale bouwkenmerken, die dateren uit de jaren na de tweede wereldoorlog, en die qua inrichting zijn gebaseerd op liturgische opvattingen, die in Nederland in deze vorm vrijwel niet zijn terug te vinden. Ondanks deze stijlkenmerken wordt het gebouw nog niet als een rijksmonument aangemerkt. Voor de exploitatie heeft de stichting enige huurcontracten voor langere tijd afgesloten met huurders. Daarvan is de langstlopende overeenkomst die met de Protestantse gemeente Ridderkerk. Het doel van de stichting is uit de huuropbrengst direct of indirect te voorzien in verbeteringen en het up-to-date houden van het gebouw. De bijdragen van de vrienden van de stichting dienen hetzelfde doel.