Irenekerk

Cursus Gespreksgroep


In januari 2018 zal de gespreksgroep rond „De cursus in wonderen” een ander boek ter hand nemen om vertrouwd te raken met het gedachtengoed van die cursus.
De leidraad voor de maandelijkse besprekingen op zondagavond wordt het boek van Gary Renard met de titel: “De verdwijning van het universum”. Uitgever is Altamira-Becht.
De gespreksgroep komt doorgaans bij elkaar op de vierde zondag van de maand van 19.45 tot ±21.00 uur. Los van het boek van Renard is het natuurlijk mogelijk voor de deelnemers
om persoonlijk de dagelijkse lessen uit "De cursus in wonderen” te volgen, maar dit is voor deelname aan de gespreksgroep geen verplichting.

Nieuwe belangstellenden kunnen informatie inwinnen of zich aanmelden bij:
Wim van der Wenden te Ridderkerk, tel. 0180-413790.
 
Engelenmeditatie

Iedere eerste woensdag van de maand van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur van september 2017 tot en met mei 2018, geleid door ds. Rini Rikkert. Kosten: € 5,- p.p.

Zie verder onder Actueel/Engelenmeditatie

Dichter Herman Houweling

Een van de organisten van de Irenekerk is ook een begenadigd dichter. In onze poëziegroep heeft hij regelmatig uit eigen werk voorgedragen en hem is geadviseerd zijn gedichten in een bundel uit te geven.

Dit heeft hij onlangs gedaan en u kunt zijn gedichtenbundel voor € 13,50 aanschaffen via hermanushouweling@gmail.com

Zelf zegt Herman er het volgende over:

De pennenvruchten van de afgelopen jaren zijn verzameld in de bundel Zoektocht.

Vanaf 1994 ben ik bezig geweest met wat mij bezielt op te schrijven, het zijn heel persoonlijke uitingen die gaan over mijn levensloop.

Hoop en vertrouwen, gecombineerd met het licht zijn sterke drijfveren waarbij de kern van mijn bestaan (God) een essentiële rol speelt.

De zoektocht die er is, is nog niet ten einde.

Ik hoop dat de onderliggende stroom herkenning zal geven, een vorm van verbinding.

Zoeken

Contact

Irenekerk

Electropark 17-19,(achter Oranjestraat 32a)

2983 GV RIDDERKERK

Scriba Mieke Taselaar-van Noordenne scriba@irenekerk.nl

tel. 0180-397452