Irenekerk

Hamsteren !

 Iedereen heeft hier weet van. Nederland hamstert op grote schaal. Lege schappen in de  winkels.

 Het gevolg is dat er minder producten voor de Voedselbanken overblijven, 

 Dus ook voor de Voedselbank Ridderkerk. 

 De meeste kerken hebben, net als wij, geen zondagsdienst, de inzameling van het product  van  de  maand gaat om die reden niet door. Het is een groot probleem om alle 100 kratten  gevuld te krijgen!

 Wij doen een dringend beroep op u: wilt u een gift storten voor de Voedselbank, op rekening  van de  diaconie, zodat wij daarvoor inkopen kunnen doen en de mensen niet met lege  handen naar huis  gestuurd worden?

 Het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Irenekerk: 

 NL15 INGB 0002 2841 00.

 Namens de diaconie, onze hartelijke dank!