Irenekerk

Mail P.Taselaar

Beste gemeenteleden,

Voor u ligt de tweede zondagsbrief in de periode, waarin we vanwege de ingrijpende coronacrisis elkaar niet in de kerkdiensten of op andere wijze kunnen ontmoeten.

Het is een verwarrende tijd: veel ernstig zieken in het ziekenhuis of thuis, een grote groep kwetsbare mensen overleden, geen bezoek aan familie in het verpleeghuis, thuiszorg onder druk, geen bewegingsvrijheid, niet elkaar kunnen vasthouden, het niet kunnen ontvangen van kinderen of kleinkinderen, en vult u zelf maar aan.

Nu we geen kerkdiensten kunnen houden heeft de PKN korte vieringen op zondagmorgen, die om 09.20 uur worden uitgezonden. Ook worden dergelijke vieringen in de Laurenskerk te Rotterdam gehouden, die om 10.00 uur op TV Rijnmond te zien zijn. Kanaal 513.

Het hoogtepunt in het kerkelijk jaar, de dienst op Pasen, voorafgegaan door de vieringen op Witte Donderdag, waarin de Maaltijd des Heren wordt gevierd, en Goede Vrijdag moeten we als gemeente missen. Ieder kan deze dagen ook op de eigen manier beleven, velen doen dat door te luisteren naar de Mattheuspassion of andere passie- en paasmuziek, maar de gezamenlijke beleving zal er niet zijn.

Laten we wel aan elkaar denken en laten weten wat ons troost biedt, vooral in deze tijd.

Er worden allerlei creatieve oplossingen gezocht om contact te houden en zorg te bieden. Van Facet Ridderkerk ontving ik bericht dat er een meldpunt ‘Samen’ is opgericht. Ik heb toegezegd dit bericht in onze zondagsbrief te plaatsen. Goed dat ook de burgerlijke gemeente op deze manier laat zien dat zij zorg heeft voor haar inwoners:

Dit meldpunt is er wanneer u hulp nodig heeft of wanneer u graag hulp wilt bieden. Dus heeft u hulp nodig bij het boodschappen doen, hond uitlaten, medicijnen ophalen of wilt u gewoon een gezellig praatje? Dan kunt u dat bij ons aangeven. Wij gaan met uw vraag aan de slag. Ook als u juist hulp wilt bieden dan kunt zich bij ons aanmelden.

www.facetridderkerk.nl,   samen@facetridderkerk.nl, 0180 – 432 350

Van de diaconie

Heel hartelijk dank voor uw antwoord op de noodoproep voor de Voedselbank. Er is door u € 410,- gestort, een hartverwarmend bedrag! Wilma Bracké van de Voedselbank was blij verrast door de snelle hulp.

De diakenen

Zondag 29 maart is de 4e zondag van de Veertigdagentijd, genaamd zondag Judica (Doe mij recht), waarin het verhaal van op de opwekking van Lazarus centraal staat.

Meditatie over Johannes 11 vers 1 – 44: De opwekking van Lazarus

Het verhaal over de opwekking van een gestorven vriend van Jezus klinkt ons bij     de rampspoed die wij in deze dagen doormaken bijna wrang in de oren. Zo veel slachtoffers zijn er gevallen, die vaak begraven zijn zonder dat er gezinsleden bij aanwezig konden zijn. Dan biedt een verhaal over opstanding der doden geen troost, vooral ook omdat dit begrip als beleving van de werkelijkheid in de kerk meestal naar een verre toekomst wordt verwezen. De naam Lazarus betekent: God helpt. Ik denk dat ook hier nauwelijks een element van troost voor de dag van vandaag in

doorklinkt. Maar hoe moeten wij het verhaal dan wel opvatten? De apostel Johannes gebruikt het niet om het verhaal als een soort historisch bewijs weer te geven.         De apostel gebruikt het ook niet om de opstanding der doden te beschouwen als een verre en vreemde gebeurtenis aan het einde van de tijden. Het verhaal speelt zich af om een beeld te geven van de wereld waarin wij leven en zoals wij die vaak ervaren: Leven tussen zin en waanzin, tussen hoop en vrees, tussen zekerheid en onzekerheid, tussen dood en leven.                                                                                                 De gebeurtenissen van deze weken hebben deze negatieve, beangstigende en sombere gevoelens versterkt. Wij leefden tot nu toe vanuit de idee van een maakbare samenleving, die ons allerlei zekerheden garandeerde op het gebied van gezondheid, werk, welvaart en welzijn. Dit idee heeft aan geloofwaardigheid ingeboet onder invloed van het coronavirus, dat het gevoel van zekerheid bij ons sterk heeft verzwakt. Vanuit deze voor ons als mensen zo schokkende vaststelling ontstaat nu ook een sterk verlangen naar nieuwe hoop, een nieuwe toekomst die ons optilt uit deze onzekere periode. De apostel Johannes helpt ons daarbij en vertelt ons het opstandingsverhaal van Lazarus op een andere manier te beleven. Hij toont ons een God  die ons de mogelijkheid schenkt in ons leven hier en nu, dat alleen bestemd lijkt voor de dood, een vermoeden te schenken van de eeuwigheid. Wij mogen ervaren dat er een leven is aan de andere kant van de doodsangst, de tijdelijkheid en de benauwdheid van deze wereld. Met andere woorden, de God die de apostel Johannes ons laat zien, is aanwezig in de tijd waarin wij leven en laat ons zien hoe wij ons bestaan kunnen richten op een levende hoop, die ons verzekert, dat wij bestemd zijn voor de eeuwigheid. Er is slechts één rijk van de liefde en wij mogen geloven dat er tussen hemel en aarde, tussen menselijkheid en goddelijkheid geen grenzen bestaan. Tot dit leven zijn wij geroepen, kome wat komt.

Hierbij aansluitend een gedicht van Huub Oosterhuis. Ik geef dit door als bemoediging voor hen, die een geliefde naaste hebben verloren in deze zware tijden. Het stelt vragen aan God, maar die worden omkranst door de vaste overtuiging, dat God ons draagt door zijn liefde:

De doden vergaan in de aarde,
verstrooid op de wind, voorgoed onvindbaar,
en allen die weg zijn gegaan zonder groet –
wat heeft met hen gedaan
Gij die nooit varen laat
het werk van uw handen?
Leg hen als een zegel
aan uw hart
als een zegel op uw arm
want sterk als de dood
is de liefde
Lied voor deze zondag: lied 647 – Zolang wij ademhalen
Voor mensen die, naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Goede zondag toegewenst,
ds. Pieter en Mieke Taselaar