Irenekerk

Kerkenraad

Kerkenraad

Consulent: ds G.H. Offringa      

Bijstand in het pastoraat ds. P. Taselaar

Ouderling-voorzitter      Jan Maaskant

Ouderling -scriba    Mieke Taselaar-van Noordenne     scriba@irenekerk.nl

Ouderling      Ditthy Stout

Ouderling     Marian v.d. Plas-de Vries

Ouderling - kerkrentmeester Joke Tieleman- van Vliet (voorzitter)

Secretaris/penningmeester Willy Maaskant (geen kerkenraadslid)

Diaken            Tine Houweling-Hensen  diaconie@irenekerk.nl

Diaken            Harry Hilberts

Diaken            Nelly Zwaan – Groenewegen van der Weijden

Bankrekeningnummer Protestantse Gemeente Irenekerk te Ridderkerk: NL47 RABO 0373735650