Irenekerk

Kerkenraad

Kerkenraad

Predikant        bijstand in het pastoraat ds. P. Taselaar

Voorzitter      Jan Maaskant

Ouderling -scriba    Mieke Taselaar-van Noordenne     scriba@irenekerk.nl

Ouderling      Ditthy Stout

Ouderling     Marian v.d. Plas-de Vries

Ouderling - kerkrentmeester Joke Tieleman- van Vliet (voorzitter)

Medewerker college van kerkrentmeesters Dick van Vliet (geen kerkenraadslid)

Diaken            Tine Houweling-Hensen  diaconie@irenekerk.nl

Diaken            Harry Hilberts

Diaken            Nelly Zwaan – Groenewegen van der Weijden

Bankrekeningnummer college van kerkrentmeesters: NL61FVLB63.58.03.364 t/n Kerkrentmeesters P.G. Irenekerk te Ridderkerk

Bankrekeningnummer diaconie:  NL15INGB0002284100