Irenekerk

Profiel

Karakteristiek van de Irenekerk

De gemeente van de Irenekerk is een open en gastvrije gemeenschap waarin ondogmatisch bijbellezen en vrijheid voor ieders geloofsopvatting centraal staan. In de kerkdienst op zondagmorgen zoeken we naar woorden die ons aanspreken en bemoedigen, waarbij de bijbel de belangrijkste inspiratiebron is. Voor ons is de betrokkenheid bij de dienst van wezenlijk belang waarbij de gebeden, de preek en de liederen ons kunnen helpen op een kritische manier onze verhouding tot God, onze medemens en onszelf te bepalen. Het bijzondere van de Irenekerk is dat zij niet wijkgebonden, maar een gemeente voor heel Ridderkerk is.

Activiteiten

- Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst; na de dienst op de eerste zondag van de maand ontmoeten we elkaar in de Irenezaal onder het genot van een kopje koffie of thee. - Enkele malen per jaar werken wij mee aan oecumenische diensten, de zgn. V.O.O.R.-diensten. - Elke tweede dinsdag van de maand is er een ontmoetingsochtend waarop we met elkaar koffie drinken en een gezellig en aansprekend onderwerp behandelen. - Eveneens één keer per maand komt een gesprekskring bijeen om met elkaar een boek over moderne theologie te lezen en te bespreken. - In het winterseizoen houden we bij gemeenteleden thuis groothuisbezoeken, waar een van tevoren afgesproken thema aan de orde komt. - Eén maal per jaar organiseert een groepje gemeenteleden een gemeentezondag.

Kerkgebouw: Irenekerk, Electropark 17-19 (achter Oranjestraat 32a), 2983 GV Ridderkerk

Consulent: ds G.H. Offringa

Ds. P. Taselaar bijstand in het pastoraat

Scriba: A.M. Taselaar - van Noordenne, tel. 0180-397452