Irenekerk

Johan Goud De wijsheid van de liefde

De wijsheid van de liefde, dat Johan Goud publiceerde bij zijn afscheid als remonstrants theoloog en predikant.
 
Het streven vrij te zijn van oordeel en vooroordeel is een voorwaarde van alles wat
ertoe doet. In het bijzonder van wat Levinas de ‘wijsheid van de liefde’ noemt: een
wijsheid die zich overal daar bevindt waar de liefde in het midden geplaatst,
geïnterpreteerd en geleefd wordt. Precies daar waar mogelijk ook ‘God’ te vinden is.
Dit boek is daarom een pleidooi voor onbevangenheid. In een reeks essays komen
diverse thema’s aan de orde: eerlijkheid en autobiografie, inspiratie en creativiteit,
spot en humor, de angst voor het kwaad en de dingen die uit ons bewustzijn dreigen
te verdwijnen. Ze worden telkens gecombineerd met overdenkingen naar aanleiding
van bijbelpassages.
Johan Goud (1950) groeide op in Dordrecht, studeerde theologie en filosofie in
Amsterdam (VU) en Tubingen en promoveerde cum laude in Leiden. Hij was
remonstrants predikant in Eindhoven en Zuid-Limburg (1984-1990) en Den Haag
(1990-2015). Daarnaast was hij van 1999 tot 2015 hoogleraar aan de Universiteit
Utrecht, in vrijzinnige godsdienstfilosofie en in theologische esthetica (religie en
zingeving in literatuur en kunst). Hij schreef en redigeerde vele boeken en artikelen
over filosofische en theologische thema’s, levensbeschouwing en literatuur.