Irenekerk

Roelof Tichelaar Wat engelen vertellen over het leven na de dood

Roelof Tichelaar, die jaren lang lezingen heeft verzorgd voor stichting
Nieuwe Openbaring, heeft een nieuw boek gepubliceerd. De titel ervan is
‘Wat engelen vertellen over het leven na de dood’. Wat gebeurt er als je
doodgaat en waar gaat je geest naartoe?
De inzichten in dit boek komen voort uit een reeks van geïnspireerde
boodschappen vanuit Gods engelenwereld en bieden ons troost, inzicht,
hoop, kracht, vertrouwen en een aanmoediging tot overgave. Centraal
daarin staat onze goddelijke waarde die God in ons ziet en van waaruit we
naar de dood mogen kijken.
De dood wordt verschillend belicht. Niet alleen het aardse sterven komt
aan de orde, maar ook de betekenis van de geestelijke dood in relatie tot
het goddelijk verlossingsplan.
De dood luidt telkens een afscheid van het oude in om het nieuwe te
verwelkomen. Dat is een innerlijk proces, waarvan de aardse dood in feite
een afspiegeling is.
In die zin wil de dood een aanmoediging zijn in het nu te leven en in
verbinding te blijven met de hoogste bron in ons: de heilige Geest, het
Christusbewustzijn of hoe we deze innerlijke goddelijke bron ook willen
noemen.
Mocht u geïnteresseerd zijn: u kunt het boek rechtstreeks bij Roelof
Tichelaar bestellen via info@roeloftichelaar.nl.
De prijs is € 12,- (€ 15,- incl. verzendkosten binnen Nederland).