Irenekerk

Varen op je ziel

Titel: Varen op je ziel, Open door dementie
Auteur: Krista Mirjam Dijkerman
pagina’s: 136
ISBN:978-90-8954-500-8
Prijs:€ 15,00

Over het boek:
Wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we heen, wat hebben we hier op aarde te doen? Het zijn vragen die elk mens, te pas of te onpas, wel eens bekruipen. Ze vormen het hart van alle spiritualiteit.
Als iemand gaat dementeren, verdwijnen die vragen niet, zo blijkt uit ‘varen op je ziel’. Geheugen en taal mogen het laten afweten, mensen blijven zoeken naar antwoorden – moeizaam, brokkelig, de schone schijn voorbij. Ook in het verpleeghuis, tussen het
dagelijkse ‘wassen en plassen’ door, in nachtelijke uren als de slaap niet komen wil. Deze verhalenbundel schetst heel fijnzinnig een indringend beeld van een
weinig bekende wereld: die van (diep) dementerende mensen, die nog slechts
kunnen ‘varen op hun ziel’. Dat kan tot verrassende, soms schokkende ervaringen leiden.
Wie deze zo heel persoonlijke verhalen heeft gelezen kan zich niet langer verschuilen
achter de gedachte: ‘ze weten het toch niet meer’. Die zal beseffen dat het noodzakelijk is
dementerende mensen zo goed en zo kwaad als dat gaat te volgen. Daartoe moet je ook
zelf meer gaan varen op je ziel. En dan kan de vraag zich opdringen: is er wellicht meer
structuur, meer innerlijke samenhang in iets als een dementeringsproces dan je zo op het
oog voor mogelijk zou houden? Zou je – zonder al het afschuwelijke te ontkennen – hier toch ook kunnen spreken van een zinvolle, creatieve ontwikkeling?

Over de schrijfster:
Krista Mirjam Dijkerman (1956) is theologe en heeft als verpleegkundige
jarenlang met dementerende mensen gewerkt. Zij geeft in dit boek stem aan
sommigen van hen, die haar op ongedachte wijze iets van hun innerlijk leven
toevertrouwden. Daarmee vraagt zij, bij een groter publiek en bij hen die
dagelijks met dementerenden omgaan, aandacht voor de zielzorg voor deze
mensen.