Irenekerk

Beschamend

Beschamend
Door Anne van der Meiden

De vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB stapt uit de Raad van Kerken.
Gedwongen, lijkt het. Ze krijgen geen volwaardige plaats in de Raad.
Vanaf het begin van de Raad in 1968 waren ze erbij betrokken. Kan niet meer, want de geesten van de volwaardige orthodoxie zijn kennelijk een zuiveringsactie begonnen. We moeten weer zo nodig belijden, vinden ze:

'De Heer Jezus Christus als God en Heiland, overeenkomstig de Schriften.'
Die NPB-ers zijn een gemakkelijke prooi, dus worden ze officieel de maat genomen. Met een maatstok die krom staat van de dogmatische koude en de hitte van dogmatische ijver: als het maar rechtzinnig klinkt, is iedereen tevreden. Ik dacht dat het virus van de uitsluitende 'Rechthaberei' dood was, maar nee.

Al jaren geleden zag ik het aankomen en werd lid van drie geloofsgemeenschappen. Waaronder de PKN en de NPB. Ik weet niet voor hoeveel leden de mensen van de Raad spreken, maar ik denk dat er honderdduizenden kerkleden zijn die echt niet van plan zijn die formule na te spreken. Ik wil best Jezus Christus belijden, maar dan om wat hij zei en deed, niet om wat hij volgens een verouderde leerconstructie moet zijn. Als Meester, die op de Berg een rede houdt, waarin hij een leven predikt van goedheid en liefde en streng recht. Als je die leest, zei een oude leermeester in Utrecht, krijg je veel kauwgom tussen je gelovige tanden. Dat krijg ik niet van formules. Hij was een Grote geïnspireerde onder ons en ik heb niets aan die gewaden die de kerkgeschiedenis hem heeft omgehangen.

En tenslotte: 'overeenkomstig welke Schriften' was hij dat allemaal?
Benieuwd!
Beschamend dat de oude Hervormden niet massaal op hun achterste benen zijn gaan staan in de Raad. Misschien gebeurt dat nog. Ruggen recht, broeders en zusters! In de oude Vaderlandse kerk is zulke maatnemerij altijd met kracht verworpen en hebben de vrijzinnigen steeds een constructieve rol gespeeld. Inderdaad, we maken zelf wel uit wat we geloven en hoe en daarom luisteren we zelf naar de Meester. Ik heb daar geen oude, ambtelijke formuleringen voor nodig. De Geest waait overal heen, waar hij wil zijn. Wie durft dan deuren te sluiten?