Irenekerk

Cirkelen om het geheim

Met zijn boek 'Wandelen over het water'(Meinema, 2004) heeft de predikant Carel ter Linden zijn jarenlange ervaring met mensen in gespreksgroepen gebundeld. Deze gespreksgroepen vonden plaats in de Kloosterkerk te Den Haag. Steeds was het hem in deze gesprekken te doen om de oude bijbelverhalen weer verstaanbaar te maken voor de mens van nu. In de loop van de jaren is hem opgevallen dat mensen op velerlei terreinen openstaan voor verandering en voor vernieuwing, maar dat juist op geloofsgebied de neiging bestaat nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen te verwaarlozen. Terwijl de medische wetenschap met enthousiasme de ontdekking van nieuwe en zelfs voor sommige mensen levensreddende medicijnen kan presenteren, reageert kerkelijk Nederland toch vooral behoudend wanneer theologen een van de traditie afwijkende mening verkondigen. Denk maar aan de affaire rondom ds. Klaas Hendrikse. die de prikkelende stelling verdedigde dat we als mensen geloven in een God die helemaal niet bestaat.

Ds. Care! ter Linden is net als zijn broer ds. Nico ter Linden een mens van deze moderne tijd. Hun beider doel is om de bijbel te lezen als een boek van herkenning. En terwijl broer Nico de bijbelverhaien opnieuw de revue heeft laten passeren in 'Het verhaal gaat' en recenter nog voor jongeren in de boeken 'Het land achter de regenboog' en 'Koning op een ezel', gaat ds. Carel ter Linden met name in op de vraag wat bijbelse beelden ons nu nog te zeggen hebben. Want bijbelse beelden confronteren ons met een geheim. En de kunst is om dit geheim opnieuw te leren verstaan. Want noch het letterlijk nemen noch het ontmaskeren van de aloude woorden kunnen ons een helder zicht geven op de eigenlijke betekenis. Wel kunnen we als mens gefascineerd raken door de ervaring dat woorden van toen nog altijd van betekenis zijn voor ons leven. Zo ziet Ter Linden de bijbelse taal als een taal waarin we horen wat er van ons verwacht wordt. Als mens komen ook wij in deze woorden voor. Maar meer nog dan woorden, kunnen de bijbelse beelden ons aanspreken. Wonderverhalen en gelijkenissen bijvoorbeeld zijn beeldverhalen. De 'plaatjes' onthouden we soms beter dan de woorden. Dit sluit vanzelfsprekend ook meer aan bij onze beeldcultuur die toch vooral overheerst in de moderne media.

Op de provinciale vergadering van de VVP op 24 maart j.l. was ds. Carel ter Linden gastspreker. Met kleine nuances zette hij het onderwerp van zijn boek 'Wandelen over het water' uiteen. Hier en daar waren al kleine wijzigingen op te merken, want door de vele reacties op zijn boek heeft hij inmiddels stof genoeg verzameld om een nieuw boek te presenteren. In de zomer verschijnt dan boekje 'Desgevraagd'. Inmiddels ben ik wel benieuwd wat hij in zijn nieuwe boek allemaal zal schrijven. Want het is geen gemakkelijke opgave om het bijbelse geheim in deze tijd verstaanbaar te maken. Ter Linden wil in gesprek gaan met ongelovigen. Maar waarom eigenlijk? Waarom zouden we mensen willen bevrijden van een probleem dat ze zelf niet ervaren?

Persoonlijk vind ik het al moeilijk genoeg om mensen van mijn eigen generatie te bereiken. De geloofstaal laat zich niet zomaar herleiden tot een zakelijk en technisch verhaal of een mededeling van een stand van zaken. Geloofstaal is steeds in ontwikkeling. En is daarom bij voorbaat vooral een zoekende taal. En het is als met het zoeken naar een schat. De kans om deze te vinden is natuurlijk groter als je met meerdere mensen zoekt dan dat je in je eentje maar wat aanmoddert...precies om het delen van het geheim is het naar mijn mening dan ook te doen. Want er zijn heel wat andere geheimen in onze tijd in de aanbieding, om het zo maar eens te zeggen. En demeesten beloven ons toch een hele individuele en soms zelf narcistische kijk op de werkelijkheid.

Het bijbelse geheim is prachtig verwoord in het verhaal van de Emmaüsgangers, dat centraal staat op de zondag na Pasen. Zonder dat zij het weten loopt Jezus met twee mensen op, zit met hen aan tafel en breekt het brood..... ineens breekt daarmee het inzicht door dat deze mens door een lichtend geheim is omgeven. Dat ook wij daar iets van mogen en zien en ervaren.

Carla Schoonenberg-Lems.