Irenekerk

Gedicht Irenekerk H.U.

Gedicht

De Irenekerk

Ik wilde niemand storen
toen ik vroeg ben opgestaan,
alleen de vogels waren zacht te horen,

en in de nog donkere morgen
ving het stil te sneeuwen aan:
een dicht gordijn, wit van
draad en kille kralen.

Over de nevel van de witte wei
en het bevroren water klonk
uit het witte kerkje

in het ontwakend groen
het golven van het psalmgezang:
muziek van zacht herhalen.

Ik bleef er staan, maar even
om na het zachte zingen hier
de stilte te beleven.

H.U.