Irenekerk

Geen schrikbeelden

maar de ander als spiegelbeeld

Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is

Vrijzinnigen tegen Wilderiaanse dogmatiek

In het huidige politieke klimaat en ook gezien de uitslag van de Europese verkiezingen doemt er een nieuwe dogmatiek op: de dogmatiek volgens Wilders. Via onze voorzitter kregen we de verzuchting van Piet van Tellingen doorgestuurd:

(een gedeelte) Ik was donderdagavond al aangeslagen om zo velen die op de partij van Wilders hebben gestemd, maar toen ik de volgende morgen hoorde dat in Zaanstad 22% van de stemmers zijn partij hadden gekozen, en ik vervolgens hoorde dat de partij van Wilders de tweede partij was onder leden van de Protestantse Kerk in ons land was ik diep geschokt. Waar is de Geest die met Pinksteren in zo vele talen ons aansprak? Hoe kunnen wij kiezen voor een partij die haat zaait, kwetst en beledigt, de vrijheid van godsdienst niet respecteert, de islamitische bevolkingsgroep in de hoek zet, en stigmatiseert. Vrijzinnigen moeten hier en nu hun flexibele mentaliteit in stelling brengen. Ontmoeten is noodzakelijk voor de samenleving.

Geen schrikbeelden, maar de ander als spiegelbeeld.

Hetty Zock moedigt ons aan:

“Het ligt op de weg van vrijzinnige religieuze organisaties, om veilige plekken te creëren waar mensen met verschillende geloofs- en levensovertuigingen met elkaar in gesprek kunnen komen. Gesprekken die inzetten bij wat kwetsbare mensen echt beweegt, waar mensen zich erkend en veilig voelen. Wanneer mensen zich veilig en gezien voelen, dan kunnen ze open met elkaar in gesprek komen. Dan durven ze zich in elkaar te verdiepen en in te leven. Dan kunnen ze openstaan voor anderen en hoopvol maar realistisch naar de toekomst te kijken’.

Rob Wijnberg constateert in zijn boek 'In dubio': De gemakkelijkste uitweg is een vijand vinden. Een schrikbeeld in plaats van een spiegelbeeld. Een chronisch gebrek aan waarheid en een prangend tekort aan doelen maken mij daar hypergevoelig voor. Bijna gedachteloos val ik voor termen als 'as van het kwaad', 'tsunami van moslims' of 'superstaat Europa'. Als niets mij meer in beweging kan brengen, dan het naderende einde van de wereld wel - is de voedingsbodem voor dat soort politiek. De meest succesvolle politici van deze tijd voelen mijn leegte feilloos aan. Ze blazen simpelweg de dogmatiek, en daarmee de illusie, nieuw leven in door 'goed' en 'kwaad' weer rigoureus van elkaar te scheiden. Ze vullen het gat van de scepsis met nieuw geloof - niet een geloof in de vooruitgang, maar een geloof in de naderende verdoemenis. Het getuigt van briljant politiek inzicht. Waarom? Omdat zij, meer dan wie ook, het chronische wantrouwen waarmee de postmoderne ziel zo behept is, optimaal cultiveren.

Uit 'In Dubio' van Rob Wijnberg

Bron: site van de VVP: www.vrijzinnig.net