Irenekerk

Universum

Universum

In februari 2018 zijn we als Irene-gespreksgroep gestart met bespreking van het bekende boek “De verdwijning van het universum” van Gary Renard. Een van de vragen die je je daarbij kunt stellen is: Wat betekent het woord “universum”? Uni=één, verse=vers of lied. Universum is dus één lied. Om het universele principe van eenheid te kunnen omarmen, zal er een zeer grote verschuiving in ons bewust-zijn moeten plaats vinden. Eén-zijn lijkt te kunnen worden bereikt via de weg van innerlijke harmonie. En innerlijke harmonie kun je bereiken via gedachten. Het wereldse begrip universum verdwijnt als deze eenheid van denken tot stand is gekomen. De apostel Thomas noteerde: “Wanneer jij jezelf kent, zul je gekend zijn en zul je begrijpen dat we één zijn. Maar wanneer jij jezelf niet kent, dan leef je in armoede en ben je armoede.” Verder verklaarde hij de actuele situatie: “Een wijnstok is geplant buiten de Vader, maar omdat deze niet sterk is, zal deze met wortel en al worden uitgetrokken en verdwijnen.”

De hemel heeft een duidelijke set kenmerken, maar wat wij waarnemen als onze werkelijkheid heeft een tegengestelde set kenmerken. Zo is overvloed het wacht-woord van het hemelse. En het is tevens het kenmerk van vrijheid. Vrijheid is het ontbreken van beperkingen. Het is immers geen leven als je als vrijzinnige dit leven volgens de willekeurige regels van anderen zou moeten leven. Tegenover dit hemelse begrip, overvloed, staat het aardse tegendeel, namelijk schaarste. Je kunt de ervaring van schaarste niet teniet doen zonder dat je het idee van de afscheiding van God ongedaan maakt. Zolang je de afscheiding van God ervaart, zul je nooit een gevoel van overvloed hebben. En zo staat er tegenover eenheid: afscheiding. Het doet denken aan die prachtige gelijkenis van de verloren zoon. Na de schaarste te hebben ervaren, koos hij voor de terugkeer naar het Vaderhuis.

Maar het getuigt bepaald niet van inspiratie als je constant tracht wereldse overvloed te vergeestelijken. Dat is zoveel als het verkopen van appels voor citroenen. Zo is er de niet te geloven interpretatie, die kerken geven aan het gezegde van Jezus dat je aan God moet geven wat van God is, en aan de keizer wat van de keizer is. De kerken gebruiken dat gezegde namelijk om geld te werven. Maar Jezus had het niet over geld, het aardse slijk. Wat hij bedoelde was: “Laat de dingen van deze wereld nou maar aan de keizer over, want die stellen niets voor. En geef je geest aan God, want dat is alles.” Jezus is een wijsheidsleraar van pure liefde en waarheid. Jezus spreekt tegen niemand anders dan tegen jou. Wat je vroeger als vanzelfsprekend aannam schreef je ten onrechte aan hem toe. Je maakte gebruik van een filter van wat je al geloofde. Jezus probeert je uit te dagen naar zijn niveau te komen, zodat je je eigen rol in de verlossing kunt spelen. Het volgen van zijn voorbeeld is voldoende. God de Vader glimlacht naar zijn Zoon, zijn enige schepping en zijn enige vreugde. Die andere zoon uit de gelijkenis, waarover veel gepreekt wordt, is een door mensen bedachte oneigenlijke toevoeging, en is zeker niet door Jezus gezegd.

De wereld van deze (onjuiste) waarneming is de wereld van tijd, van verandering, van begin en einde. Ze is op interpretatie en niet op feiten gebaseerd. Het is een wereld van geboorte en dood, gegrondvest op het geloof in schaarste, verlies, afscheiding en dood. Waarneming werd aangeleerd in plaats van gegeven, ze is selectief en fragmentarisch in haar waarneming, en instabiel in haar functioneren en onnauwkeurig in haar interpretaties.

Door middel van geloof, overtuiging en visie leidt de heilige Geest ons weg van alle illusies. Zijn geloof, overtuiging en visie staan ons ter beschikking. Geloof, visie en overtuiging hebben alleen betekenis vóór de staat van zekerheid wordt bereikt. In de hemel zijn ze onbekend. Maar toch wordt de hemel hierdoor bereikt. Bij de terugkeer naar het Vaderhuis is de begroeting: “Jij bent nog altijd mijn heilige zoon, voor immer onschuldig, eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd, even onbegrensd als jouw Schepper, totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver. Ontwaak daarom en keer terug tot mij. Ik ben jouw vader en jij bent mijn zoon.”

Hierin ligt mijn aanspraak op al het goede en louter het goede. Ik ben gezegend als zoon van God. Al het goede is van mij, omdat God het mij heeft toebedacht. Ik kan geen verlies, ontbering of pijn lijden, op grond van wie ik ben. Mijn Vader steunt me, beschermt me en leidt me in alles. Zijn zorg om mij is oneindig en vergezelt me altijd. Ik ben voor eeuwig gezegend als zijn zoon.

Wim van der Wenden