Irenekerk

Vrijzinnigheid voor nieuwe uitdaging

Vrijzinnigheid voor nieuwe uitdaging
Door Tea G. Rienksma

Afgelopen voorjaar werd ds. Hester Smits door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk in Amsterdam beroepen als predikant met als speciale opdracht zorg te dragen voor de opbouw van de vrijzinnigheid in Noord-Holland. De redactie van Doopsgezind.nl sprak met haar over deze bijzondere opdracht.
U bent al jaren werkzaam op dit terrein. Wat is nu zo bijzonder aan deze beroeping?

Ds. Hester Smits: 'Ik ben inderdaad al sinds 2002 bezig met de opbouw van de vrijzinnigheid in Noord-Holland, niet als predikant maar als kerkelijk opbouwwerker. Daarvoor was ik predikant in de PKN-gemeente van Nieuwe Niedorp.
Mijn standpunt is steeds geweest, dat dit werk voor de vrijzinnigheid geworteld moet zijn in de PKN. Binnen de Hervormde Kerk is dit niet gelukt, maar nu heeft de PKN-gemeente van Amsterdam het wel opgepakt. De Algemene Kerkenraad van Amsterdam wil met deze beroeping de veelkleurigheid van de PKN zichtbaar maken. Ik heb dit beroep aangenomen, omdat ik dit wil ondersteunen.'

Positioneren van de vrijzinnigheid
We praten door over de positie van de vrijzinnigheid binnen de PKN en het belang van het laten klinken van een eigen, vrijzinnig geluid. Ds. Smits: 'Op landelijk niveau is men vooral bezig om de PKN uit te dragen als een merk. Zie bijvoorbeeld de actie met allerlei cadeautjes als relatiegeschenken om de PKN in beeld te krijgen. In deze vercommercialisering wordt vooral de eenheid uitgedragen. De traditie leert dat met name de orthodoxie het beleid bepaalt. Dit belijden is ingezet met het rapport Jezus Christus als Heer en Verlosser. De vrijzinnigheid kan proberen enigszins bij te sturen maar meer ook niet. Daarom vind ik het belangrijk dat er nu deze officiële beroeping is van waaruit ik kan proberen de vrijzinnigheid meer te positioneren.'

Vragen stellen in plaats van antwoorden geven
'Ik merk, ook bij collega-predikanten uit de PKN, dat er allerlei vooroordelen bestaan ten aanzien van de vrijzinnigheid. Velen menen dat het de laatste halte is voor het definitieve vertrek uit de kerk. Voor mij is de vrijzinnigheid de traditie die zich steeds weer bezint op waar het over gaat in het geloof. Geloven is voor vrijzinnigen een manier van in het leven staan, het is een zijns-wijze en niet een zienswijze. Het gaat ons niet alleen om het geven van antwoorden, maar om het stellen van de juiste vragen. Hoe wil je leven, welke keuzes maak je, hoe wil je je verhouden tot wat er in de wereld om je heen gebeurt. Voor mij is de kracht van de vrijzinnigheid dat we geen scheiding ervaren tussen ons geloof en de wereld.'

Is dit nu juist niet wat veel mensen tegenwoordig zal aanspreken? Toch groeit de vrijzinnigheid niet.
'Ja, dat klopt. Het punt is natuurlijk, dat wij wat betreft geld en menskracht weinig middelen hebben. Bovendien speelt mee, dat we genuanceerd willen denken. En dat maakt ons voor de media geen interessante gesprekspartner. Bovendien zijn veel PKN-gemeenten langzamerhand opgeschoven naar een meer liberale sfeer. Het vrijzinnige geluid is breed te horen. We hebben de aansluiting met de jongere generaties gemist en we vergrijzen snel. Toch is er een aantal vitale gemeenten in Noord-Holland.

Het gaat mij niet zozeer om de kwantiteit, maar meer om het blijven uitdragen van het vrijzinnige geluid, op allerlei plekken en in allerlei groeperingen. Het is zoeken op welke wijze dat het beste kan. Een voorbeeld is onze medewerking aan het boekje Kiezen voor Openheid, als reactie op het rapport van de PKN. Ook staan we achter iemand als ds. Klaas Hendrikse.'

Beweging op gang brengen
'Gemeenteopbouw in de kleine, vergrijsde verenigingen wordt steeds moeilijker. Ik probeer in Noord-Holland vooral een beweging op gang te brengen door middel van het aanbieden van allerlei activiteiten. *) De belangstelling voor deze activiteiten neemt toe. Dus het vrijzinnige gedachtegoed blijft wel overeind. Verder probeer ik aansluiting te zoeken bij allerlei maatschappelijke en culturele groeperingen om te proberen tot samenwerking te komen om zo op verschillende manieren uit te dragen wat geloof in deze tijd kan betekenen. Hier zie ik mogelijkheden waar we op dit moment hard aan werken.'

Het jaarprogramma VVP Noord-Holland 2009/2010 is verkrijgbaar via ds. Hester Smits, tel.: 072-5332840 of e-mail: hestersmits@hetnet.nl (Bron: Doopsgezind NL no. 24)