Onze Roeping Getrouw
Sliedrecht

voorbeeld header achtergrond 

U zijt het hele jaar wellekome


Wijzen uit het oosten 2014

Hoe zou het de wijzen uit het oosten zijn vergaan als ze anno 2022 achter de ster aan zouden reizen? Ds. Hartogsveld laat zijn fantasie de vrije loop. Er volgt een enorme omzwerving tot diep in de Alblasserwaard.

Laten we hemelkinderen worden

Nativity scene

Het kerstverhaal roept ons op om in naam van het kribbekind hemelmensen te worden. Mensen in wie hemel en aarde elkaar raken en die elkaar aldus tot vreugde kunnen zijn en tot vrede voor alle mensen van goede wil, zegt ds. Hartogsveld

Zoek de lichtpuntjes

Licht in de wereld

We kijken vaak sneller naar wat er mis is in de wereld, dan naar wat goed gaat. We zien sneller de fouten van mensen dan hun goede kanten. Wat zonde! Heb liever oog voor het licht dat in de wereld is gekomen, zegt ds. Verspui

Lichtdragers van God

Annunciatie klein

Waar hopen we op als het kerst is? Waar verlangen we naar? Misschien wel naar een oprecht leven zonder angst, zoals God het heeft bedoeld. Om lichtdrager te worden en net als Maria God aan het licht te brengen in de wereld, zegt ds. Kwant.

De woestijn zal bloeien

Blooming desert klein

Als Jesaja vandaag de dag zou hebben geleefd, wat zou hij dan voor onze tijd hebben geprofeteerd, vraagt ds. Ottens zich af. Dat overal weer touwtjes uit de brievenbussen zullen hangen? Dat de tweedeling verdwijnt? Te mooi om waar te zijn?

Verbonden met wie ons voorgingen

Lazarus

'Onze Roeping Getrouw' herdenkt de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Wij staan in die stroom van geslachten die onze geschiedenis maakt tot wat ze is, zegt ds. Hartogsveld. En we zijn dankbaar voor hen die ons voorgingen.

[12 3 4 5  >>