Onze Roeping Getrouw
Sliedrecht

voorbeeld header achtergrond 

Ook wij kunnen heiligen zijn

Wijzen uit het oosten 2014

Het kerstverhaal is actueler dan ooit. Het is een verhaal van hoop. In het donker van de nacht wordt een kind geboren. Een kind dat ons, te midden van al het geweld dat in de wereld woedt, zal voorleven hoe wij mens kunnen zijn, zegt ds.De Waard.

Kerstnacht in bijzondere tijden

Discipelen onderweg klein

Kerstnacht in bijzondere tijden. Zie om naar elkaar, in de donkerste tijden schijnt het helderste licht. Kijk hier de dienst terug die onder leiding staat van ds. Hartogsveld met medewerking van John Visser en Astrid Klinkenberg.

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Advent

We ervaren deze advent als donkerder dan anders. Het leven is zwaarder door de coronacrisis. Maar er is meer aan de hand in de wereld, zegt ds .Th. Verspui. Denk aan ongelijkheid en klimaatverandering. Jesaja houdt hoop op een betere wereld.

Ruim baan voor de Heer

Johannes de Doper

Opzij, opzij, opzij! We hebben haast, geen tijd. Geen tijd voor God, geen tijd om echt te luisteren. Vandaag klinkt de oproep: De Heer komt, baan voor Hem weg door de woestijn. Laten we eraan gehoor geven en zo toeleven naar Kerst, zegt ds.Hartogsveld.

'Zie ik maak alles nieuw'

Jacobsladder klein

Openbaring zegt: 'Zie ik maak alles nieuw.' Woorden die ons in perioden dat het moeilijk is uitnodigen om erop te vertrouwen dat het leven ons weer meeneemt in nieuwe gebeurtenissen en ontmoetingen, zegt ds. Hartogsveld.

Kerk open voor herdenking

stiltecentrum 2

Onze kerk opent op 21 november 's de deuren. Mensen die een dierbare hebben verloren kunnen dan tussen 16:00-20:00 uur een kaarsje aansteken en hun verdriet delen. Helaas gelden er tijdens de openstelling wel de bekende coronaregels.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>