Aandacht en gesprek

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, een luisterend oor?

Neem dan contact met ons op.

 Wat bieden wij?

Wij bieden geestelijke begeleiding bij mensen thuis door een team van professionals vanuit verschillende achtergronden.

ansichtkaart2

Tijd voor een goed gesprek?

Wanneer u iets overkomt dat uw leven op zijn kop zet, dan komen ook de grote vragen van het leven op:

 • Waarom overkomt mij dit?
 • Wat kan mij troost bieden?
 • Met wie zou ik daarover kunnen praten?
 • Hoe kan ik verder?

ansichtkaart1

Wat doet een gesprek met één van onze geestelijk verzorgers?

 • Ontwarren van door elkaar lopende gedachtegangen en worstelingen
 • Perspectief op uw vragen krijgen door verhelderende gesprekken
 • Ondersteuning door een luisterend oor
 • Stil staan bij wat leeft in uw hart en ziel
 • Leren omgaan met dat wat onveranderbaar is
 • Bespreken van vragen met betrekking tot dat wat groter is dan uzelf: God of een goddelijke bron

ansichtkaart4

Wie zijn wij?

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) geeft op eigen wijze onderdak aan grote vragen van het leven. Wij staan voor een vrij, ondogmatisch en kritisch geloof. Dat komt er op neer dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil; want geloven is persoonlijk en iedereen maakt daarin eigen keuzes.   

Vanuit die grondhouding willen wij met zowel gelovigen als niet-gelovigen werken aan een wereld waar iedereen gehoord wordt en waar iedereen zich veilig voelt.  

ansichtkaart3

Kosten en praktische informatie

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen of onze informatiebrochure lezen.
Iedereen kan een beroep op ons doen. De eerste twee gesprekken zijn gratis, daarna wordt er aan u een eigen bijdrage gevraagd. 

Ook bieden wij hulp bij het uitvoeren van betekenisvolle rituelen. Lees hier meer informatie over rituelen

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

ANBI-gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland (ANBI)
De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) in Nederland als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donaties en giften aan de VVP bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

Naam en gegevens

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland
RSIN: 004355829
KvK-nummer: 40532416
Postadres:
Postbus 8094
3503 RB  Utrecht
Bezoekadres:
Joseph Haydnlaan 2 A
3533 AE  Utrecht

Doelstelling
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Nederland is een vereniging van hen die willen samenwerken om in de Protestantse Kerk in Nederland het vrijzinnige element te handhaven en te versterken.

Naar deze samenwerking wordt onder andere gestreefd door:
a.      het bevorderen van de aaneensluiting van vrijzinnige protestanten zowel binnen de Protestantse Kerk in Nederland als     daarbuiten al dan niet met geestverwanten in plaatselijke verenigingen;
b.      het geven van voorlichting en begeleiding aan de leden en aan geestverwanten in het algemeen, alsmede het daartoe uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften;
c.       het samenwerken met provinciale verenigingen, plaatselijke verenigingen, kerkelijke gemeenten en andere aangesloten organisaties;
d.      het instellen van commissies met bijzondere taken;
e.      het houden van samenkomsten;
f.       het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met geestverwante organisaties in Nederland en daarbuiten;
g.      het bevorderen van:
-        het geven van godsdienstonderwijs;
-        aansluiting van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en andere groeperingen.

Beleidsplan
Link naar het Beleidsplan

Bestuur: 

 • A.B. Liebich, voorzitter
 • J.K.  Bakker, secretaris
 • W.F. Postma, penningmeester
 • E.N.A. van Essen, algemeen lid
 • M.A. de Haan - van Medevoort, algemeen lid
 • W.C.M. Jumelet, algemeen lid
 • N. Vreugdenhil, algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd, zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Voor het beloningsbeleid van het personeel  geldt de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland'.

ANBI-formulier VVP Nederland

Jaarverslag 2021

Financieel overzicht 2021