Henk Hartogsveld

Beschikbaar in de provincie Zuid-Holland

'Anderen zien, waarderen en bemoedigen, met hen meewandelen in het leven van alle dag ongeacht afkomst of religie” is mijn motto om met u en jou in gesprek te gaan.'


 Henk Hartogsveld

Levensbeschouwing

Vrijzinnig protestant met een Joodse achtergrond.

Ervaring en werkwijze

Mijn werk en deskundigheid zijn geworteld in de Joodse traditie en is verder in tweeën te delen: Enerzijds is er het kerkelijke/ rituele deel. Ik heb veel ervaring in het voorgaan in en begeleiden van Kerkdiensten en uitvaarten. Anderzijds veel ervaring in het Pastoraat waarin het persoonlijk contact met mensen die in een fase in hun leven zijn gekomen waarin hun kwetsbaarheid onontkoombaar is. Het kan iedereen overkomen: door ziekte, door het overlijden van een dierbaar mens, of door iets anders, kan je leven ineens zijn vanzelfsprekendheden lijken te verliezen. Hoe kun je daarmee omgaan? Als geestelijk verzorger probeer ik mensen bij te staan in hun zoektocht naar een begaanbare weg.

Deel dit