Henri Frölich

Beschikbaar voor de provincies Noord-Holland en Utrecht

Het leven is als fietsen: om je evenwicht te kunnen behouden, moet je in beweging blijven. (Einstein)

Henri Frlich 2

 

Levensbeschouwing

Van huis ben ik gereformeerd, maar het onderscheid tussen hervormd en gereformeerd speelde in mijn eigen jeugd totaal geen rol meer. Graag ging ik met mijn vader mee naar de kerk, maar dan vooral vanwege de muziek (mijn vader was organist). Uit interesse ben ik na mijn middelbare school theologie gaan studeren. Toen kwam ik er achter dat ik mij vooral thuis voel in de vrijzinnig protestantse traditie. Geloven op een open manier, zonder dogmatische bagage. Ik ga het liefst op zoek naar de redelijkheid van geloven met de vraag wat de traditie ons vandaag kan bieden aan wijsheid en levenskunst. Ik ben als predikant met bijzondere opdracht in dienst van de provinciale Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland en mijn opdracht is te laten zien dat het vrijzinnige gedachtegoed ook voor vandaag nog van belang is en mensen kan helpen in de omgang met allerlei persoonlijke en maatschappelijke vragen. Sinds kort ben ik ook voor de helft van mijn werktijd als gemeentepredikant verbonden aan de Purmerkerkgemeente.

Ervaring en werkwijze

Als predikant heb ik veel ervaring bij het begeleiden van mensen bij allerlei belangrijke momenten in hun leven. Zo heb ik trouwdiensten geleid, kinderen mogen dopen en mensen begeleid in ziekte en sterven, begrafenisdiensten voorbereid met familie en mensen begeleid in hun rouwproces na het verliezen van een dierbare. Een luisterend oor vind ik daarin het belangrijkste. Hoe beleven mensen hun eigen leven en alles wat er daarin gebeurt. Welke vragen roept dat op en hoe kan ik daar als predikant bij aansluiten. Hoe kan ik de vragen die mensen hebben helder krijgen en aanknopingspunten vinden in de vrijzinnig protestantse traditie om te leren om te gaan met wat het leven je brengt. Dit klinkt misschien wat zwaar maar in een goed gesprek mag zeker een lach ook niet ontbreken. Op zoek naar troost liggen vreugde en verdriet, een lach en een traan vaak heel dicht bij elkaar. Inspirerend daarin is voor mij het volgende lied:

 

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn we gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.  (Lied 657 vers 1)Deel dit