Martine Wassenaar

Beschikbaar in Duin– en Bollenstreek, Leiden en omgeving, Midden Holland

 Kenmerkend: verbindend, energiek

 

Martine Wassenaar II

Levensbeschouwing: Vrijzinnig Protestant en Remonstrant

Ervaring en werkwijze

Ruim 7 jaar werk ik als geestelijk verzorger in een verpleeg- en verzorgingshuis in Leiden. Als predikant in Boskoop vier jaar. Aangezien ik mijn  gehele werkzame leven in de gezondheidszorg heb  gewerkt, verbind ik mijn medische kennis met de  geestelijke. Omgaan en begeleiden van chronisch zieken ,  mensen met niet aangeboren hersenletsel, dementerenden en terminale zieken is mijn specialiteit. In mijn vak interesseren mij medisch ethische vragen en dilemma’s. Als gespreksleidster moreel beraad probeer ik mensen bewust te maken van waarden en normen die in hun overtuigingen een rol spelen en die ook bij anderen een rol spelen, om zo hun horizon en begripsvermogen te verbreden. Ik vind het als ex-wijkverpleegkundige en mantelzorgondersteuner erg belangrijk dat er in de thuissituatie geestelijke zorg en begeleiding geboden kan worden. Onlangs heb ik in Leiden daartoe de stichting  Netwerk Levensvragen Leiden helpen oprichten. (www.netwerklevensvragenleiden.nl)

Beroepsvereniging

Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (www.vgvz.nl) en geregistreerd in Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (www.skgv-register.nl)

Deel dit