Rituelen

Wat zijn rituelen?

Rituelen zijn manieren om vorm en inhoud te geven aan belangrijke gebeurtenissen in het leven.

kaartjes600 100
Wanneer worden rituelen gebruikt?

Rituelen kunnen van betekenis zijn op verschillende momenten:

  • om iets af te sluiten of om iets opnieuw te laten beginnen
  • om afscheid te nemen van geliefden
  • om emoties een plek te geven
  • tijdens belangrijke momenten, zoals zwangerschap, het bereiken van de gepensioneerde leeftijd

beschuit660 100

Wat voor rituelen zijn er mogelijk?

Bekende rituelen vinden plaats rondom:

- overlijden
- huwelijk
- geboorte

Daarnaast zijn er nog talloze andere rituelen mogelijk: bestaande rituelen maar ook rituelen die speciaal voor u op maat worden gemaakt.
Vorm en inhoud kunnen gevonden worden bij het ritueel waar u behoefte aan heeft.

ringen660 100

Wie kan mij daarbij helpen?

Wij beschikken over een team van professionals dat ervaring heeft met het uitvoeren van rituelen. Neemt contact met ons op voor de mogelijkheden.
Wat kost het?

Niet één ritueel is hetzelfde. De kosten zijn afhankelijk van:

  • de tijd die een professional er in moet steken
  • de locatie
  • attributen die nodig zijn voor het ritueel

Voor een voorzichtige schatting van uw eigen ritueel kunt u de volgende richtlijnen als uitgangspunt nemen:

Uitvaartritueel     € 550
Huwelijksritueel: € 550
Geboorteritueel: € 300

water660 100

Wie zijn wij?

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) geeft op eigen wijze onderdak aan grote vragen van het leven. Wij staan voor een vrij, ondogmatisch en kritisch geloof. Dat komt er op neer dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil; want geloven is persoonlijk en iedereen maakt daarin eigen keuzes.

Vanuit die grondhouding willen wij met zowel gelovigen als niet-gelovigen werken aan een wereld waar iedereen gehoord wordt en waar iedereen zich veilig voelt.

Meer informatie
Neem contact met ons op