Heilige speelruimte

Heilige speelruimte

Voorwoord bij het zomernummer van het kerkblad Vrije Ruimte:

Geregeld ontmoet ik mensen die de kerk uit hun jeugd vaarwel hebben gezegd. Vrijwel in één adem voegen ze eraan toe dat ze nog wel geloven. Het beeld dat zij van het instituut hebben is dan ook meestal het beeld van het moment dat zij de kerk achter zich hebben gelaten. Met de mensen en het geloof van toen. Iedere poging om dat beeld bij te stellen, met een publiciteitsstunt voor de eigentijdse en moderne vormen, strandt bij voorbaat. Ze hebben er geen oren naar want ze ervaren het als een verkooppraatje voor een product waar zij het nut niet meer van inzien.

Begin juni werden de resultaten gepubliceerd van een Amerikaans onderzoek naar de toestand van het christendom in West-Europa. Dit onderzoek maakt duidelijk wat de laatste decennia op het kerkelijk erf al zichtbaar is geworden en deze waarnemingen worden nu dus met cijfers ondersteund. Grofweg de helft van de ondervraagde West-Europeanen zegt niets (meer) met het christendom te hebben. Toch is er nog wel iets meer te zeggen: ruim de helft van deze groep geeft aan in het bestaan van een hogere kracht te geloven. Dat is een boeiend gegeven. Het christendom is uit en het geloof verandert van vorm.

De periode van het zich afzetten tegen de gevestigde kerkelijke orde door de babyboom generatie heeft op een paradoxale manier ruimte gemaakt voor een hernieuwde gevoeligheid voor spiritualiteit. De jongste generaties kennen het proces van de ontworsteling van de ballast van het geloof van hun (groot)ouders niet, omdat het geloof in hun tijd al niet meer op de traditionele manier werd overgedragen. De jongere generatie kenmerkt zich dan ook door nieuwsgierigheid en authenticiteit als het om religiositeit gaat. Daarmee dagen zij de kerken uit om zich opnieuw te presenteren.

Op Facebook las ik een interessant interview met de Belgische godsdienstsocioloog Wim Vandewiele van de KU Leuven. Hem was om een reactie gevraagd op de resultaten van het Amerikaanse onderzoek. Hij pleit ervoor om de verschillende vormen van religieuze beleving als een kans te zien om de dialoog aan te gaan. De bestaande kerken kunnen zich daarbij meer naar buiten richten en bepalen daarmee bovendien zelf hoe zij in beeld komen. En dan valt er nog wel wat uit te dragen. Vandewiele zegt het als volgt: ‘Toch kan de Kerk velen een oefenruimte bieden voor het (samen)leven. Zoals op de vloer van een sportzaal de lijnen van diverse sportvelden door elkaar lopen, zo zijn ook in onze cultuur de lijnen die de Kerk uitzet niet de enige. Laten we ervoor zorgen dat ze zichtbaar blijven’. 

Het is waar, de kerk heeft zo haar eigen spelregels verworven in de loop van de eeuwen. Dan weer was ze bij de grenzen van het lijnenspel aanwezig en op een ander moment opereerde ze vanuit het midden, vanuit het hart van het geloof.

Het beeld van de lijnen op de vloer van de sportzaal is veelzeggend. Het moedigt aan om de grenzen op te zoeken van wat nog bij het spel hoort. Voordat je het weet, beland je in een andere tak van sport. Maar die uitdaging is de moeite van het uitproberen waard: ook een spel ontwikkelt zich, verzet bakens en kenmerkt zich door dynamiek. Juist de fluïde grenzen dagen uit om te zien en te horen wat er elders leeft.

De hoge kerkmuren van vroeger zijn vervangen door glazen wanden. Het licht valt hier net wat anders dan daar. Dat geeft een andere kijk en een hernieuwde blik. Voor zowel outsiders als insiders. De rol van het heilige is nog niet uitgespeeld. 

Ds. Carla Schoonenberg-Lems

Deel dit