Lezing over een theologie 'na Kuitert'

 Het nieuwe boek van Rick Benjamins neemt de staat op van de (post)moderne theologie. Hij bespreekt de mogelijkheden van een theologie ‘na Kuitert’.

Kuitert geldt in het theologische landschap als een theoloog die afscheid nam van een God die als zelfstandig wezen bestaat daarboven. Daarmee heeft het woord God zijn betekenis echter nog niet verloren. Er wordt ook na God nog steeds over God gedacht. Dat gebeurt evenwel op heel verschillende manieren, die Benjamins indeelt in drie stromingen. Hij onderscheidt een interpreterende, een kritische en een constructieve stroming. In deze lezing, die in 2023 geboekt kan worden, geeft hij een overzicht over de manieren waarop er na God over God gedacht wordt.


rickProf. Dr. Rick Benjamins
(1964) is docent dogmatiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP. Verder is hij actief voor ‘De Vrijzinnige Lezing’, die belangrijke en vernieuwende vrijzinnige theologen onder de aandacht wil brengen. In 2017 werd de lezing gehouden door Catherine Keller, in 2019 is Theo Hobson spreker. Over beide theologen verzorgde Benjamins een Nederlandstalige introductie, uitgegeven door Skandalon.

Aanvullende informatie: te boeken vanaf 2023

Benodigd: beamer en scherm


Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 125
VVP-aangesloten verenigingen: € 160
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten (Openbaar Vervoer of auto € 0,19/km vanuit Beuningen)

Deel dit