Leven en werk van Dorothee Sölle

Leven en werk van Dorothee Sölle

Het boekje 'Van de boom leren' (2021) over de bekende lutherse ‘bevrijdingstheologe van het Westen’ is persoonlijk en existentieel geschreven. 

Het gaat evenzeer over de theologie van Sölle als over haar levensweg. Sölle theologiseerde vanuit een nietsontziende eerlijkheid na de gruwelijke ervaring van de Shoah. Doorgaan met de oude samenleving was even ondenkbaar als doorgaan met eenzelfde soort theologie! Met haar moed, vasthoudendheid en taalvaardigheid was zij een voorbeeld voor velen die na oorlog en Auschwitz worstelden met geloof, kerk en samenleving.

Sölle heeft bij haar eigen zoektocht de mystiek (her)ontdekt, als een wijze van zoeken en spreken die niet overhaast tot antwoord verstart maar de openingen aanduidt waar authentieke vragen kunnen klinken. En ze heeft duidelijk gemaakt hoe die mystieke manier van geloven en leven de kunstmatige scheiding tussen geloof en politieke verantwoordelijkheid weet te overwinnen.

Beide elementen zijn ook vandaag van levensbelang voor de betrouwbaarheid van geloof en kerk, en voor de zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn en geloven. De uitdagingen van een klimaatcrisis, de sociale en economische gevolgen van de wereldwijde migratiebewegingen, de onrechtvaardige verdeling van de toegang tot kennis en resources: al deze uitdagingen vragen om eerlijke herbezinning. Hoe een nieuwe taal te vinden wanneer de oude grammatica van het geloof niet meer verstaanbaar of geloofwaardig is?
Welke wegen wijst Sölle met haar radicale en tedere verkenning van die uitdaging?

Dr. Andreas Wöhle is predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en docent Lutherana Protestantse Theologische Universiteit. In de 90-er jaren heeft hij in Hamburg met Dorothee Sölle samengewerkt.

Dr. Andreas Wöhle - Van de boom leren. Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle.
KokBoekencentrum 2021, 126 pag.

Benodigd: beamer en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen:  € 125
VVP-aangesloten verenigingen: € 160
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten (vanuit Amsterdam)

Deel dit