Lezing: God in het digitale tijdperk

Lezing: God in het digitale tijdperk

Technologische ontwikkelingen lijken onontkoombaar, je moet er wel in mee. Tegelijk boezemen ze ook angst in. 

Aan welke machten geven we ons eigenlijk over? We zouden er meer vat op willen hebben, tegelijk duizelt het ons van alle snelle ontwikkelingen. De lezing van Hans Busstra zal ons misschien niet direct geruststellen, maar stelt wel belangrijke vragen. Hij neemt het publiek aan de hand van technologische ontwikkelingen mee naar de onderliggende filosofische aannames. De term ‘dataïsme’ valt wel eens als omschrijving van een nieuw wereldbeeld. Maar is de hele werkelijkheid wel geheel in data te vangen? Op basis van wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld uit de quantumfysica en neurowetenschap, bekritiseert Busstra het idee dat de werkelijkheid te reduceren is tot 1-en en 0-en. De mensheid lijkt zich veelmeer in een overgangsfase te bevinden van een materialistisch wereldbeeld, waarin de wereld bestaat uit voorspelbare materie, naar een wereldbeeld waarin materie niet op zichzelf ‘bestaat’, maar enkel in relatie tot de menselijke geest zich aan ons voordoet. Vooraanstaande quantumfysici zoals Pauli, Heisenberg en Bohm zagen dit lang geleden al in en schreven veelvuldig over de verbanden tussen de quantumtheorie en oosters denken en westers mysticisme. Kortom, voor wie goed kijkt en luistert lijkt de moderne wetenschap religieus denken -zeker in metaforische, vrijzinnige zin- eerder te ondersteunen dan te bekritiseren.

Documentairemaker Hans Busstra heeft zich verdiept in de digitale wereld. Als essayist en documentairemaker onderzoekt hij de relatie tussen technologie, wetenschap en religie. Zo maakte hij onder andere voor VPRO Tegenlicht een documentaire over artificiële intelligentie (AI) als een nieuwe vorm van religie. Momenteel werkt Hans Busstra aan een nieuwe documentaire waarin hij dit nieuwe wereldbeeld van het idealisme -en afscheid van het materialisme- op basis van wetenschappelijke inzichten verbeeldt

Benodigd: beamer en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 125
VVP-aangesloten verenigingen: € 160
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten

Deel dit