Lezing: Godinnen van India

Marnel Breure gaat op zoek naar de godinnen van India: in de natuur, in oude teksten en hindoerituelen, in de levens van Indiase vrouwen en in zichzelf.

Toen de mens zich voor het eerst een voorstelling van het goddelijke probeerde te maken, schiep hij zich geen God en al helemaal geen Vader. In de tijd dat het religieuze bewustzijn ontwaakte, was er natuur en waren hemel en aarde niet gescheiden. Voor zover het grote Mysterie voorstelbaar was, kreeg het onmiskenbaar vrouwelijke trekken mee.

marnel2Godinnen markeren het begin van de religieuze geschiedenis, maar in de loop der tijd hebben mannelijke goden wereldwijd de overhand gekregen. Stukje bij beetje onderwierpen zij de schepping aan hun almacht, waardoor vrouwelijke godheden naar de marge van het hemelrijk werden verdreven.

In India – de bakermat van het hindoeïsme - ligt dat anders. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw kan het land nog altijd bogen op een omvangrijke en levendige godinnentraditie. Marnel Breure constateert in haar boek ‘Dochters van Durga’ dat de religieuze verering van het Heilig Vrouwelijke in schril contrast staat met het gewone Indiase leven: mannen hebben het voor het zeggen en geweld tegen vrouwen is aan de orde van de dag. Hemel en aarde zijn gescheiden en de stukken passen niet meer aan elkaar. Marnel Breure gaat – in samenspraak met het publiek - op zoek naar middelen om de positie van de Godin in ere te herstellen: in de natuur, in oude teksten en hindoerituelen, in de levens van Indiase vrouwen en in zichzelf.

Marnel Breure is journalist en freelance redacteur van levensbeschouwelijke tv-programma’s zoals ‘De Verwondering’ (KRO NCRV), ‘De Kist’ en ‘Adieu God?’ (EO). Ze verblijft regelmatig in West-Afrika – en tot haar verbanning in 2013 ook in India - om zich te verdiepen in de wisselwerking tussen cultuur en religie. Zie voor meer informatie: www.marnelbreure.nl

Benodigd: beamer, laptop en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 135
VVP-aangesloten verenigingen: € 175
Overige gemeentes en verenigingen: € 200
Bedragen zijn exclusief reiskosten

Deel dit