Lezing: Harry Potter en de zin van het leven

Lezing: Harry Potter en de zin van het leven

Een avond over literatuur als inspiratie, met Hetty Zock. 

Er mag dan geklaagd worden over ‘ontlezing’, de vuistdikke boeken over Harry Potter worden (nog steeds) verslonden; zowel door jongeren als ouderen, trouwens. In deze lezing wordt betoogd dat de boeken zo aanspreken, niet alleen omdat ze leuk, spannend en humoristisch zijn, maar ook omdat ze gaan over algemeen menselijke, existentiële thema’s: angst en frustratie, liefde en vriendschap, de strijd tussen goed en kwaad, opoffering en het vinden van een doel in je leven. J.K. Rowling put daarbij op creatieve wijze uit sprookjes, mythen, de christelijke traditie en de hedendaagse cultuur.

Lezen kan dienen als ontspanning of om iets te leren, maar kan je ook op een andere manier naar jezelf doen kijken. Goede romans, zoals een bekend gezegde luidt, helpen niet zozeer aan het leven te ontsnappen maar om te leren leven.

Dat wordt geïllustreerd aan de hand van Harry Potter. Daarnaast gaat het ook over vragen als: Welk boek heeft uw leven veranderd? Wat is voor u zelf ‘zinvolle’ literatuur?

Hetty Zock is religiepsycholoog en als bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging namens het KSGV en de VVP verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft zij een eigen bureau voor training en coaching/supervisie aan pastores en geestelijk verzorgers. www.hettyzock.nl

Benodigd: beamer en scherm

Gevraagde vergoeding:
VVP-leden-verenigingen: € 120
VVP-aangesloten verenigingen: € 155
Overige gemeentes en verenigingen: € 175
Bedragen zijn exclusief reiskosten vanuit Utrecht

Deel dit